Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră anunță demararea Zilei Matricolei

Stema UPS „Ion Creangă”

AVIZ

Luni, 4 septembrie 2017, ora 13.00, aula 318, blocul de studii VI, Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră anunță demararea Zilei Matricolei pentru studenții anului I  la Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă” din Chișinău.

Invitați:

  1. Franț Lilia, președintele Comitetului Sindical al Studenților;
  2. Popa Galina, specialist Serviciu de evidență a populației,
  3. Scherlet Ecaterina, șef al Bibliotecii universitare;
  4. Jeleapov Elena, șef Punct medical universitar;
  5. Ciorbă Constantin, dr. hab. prof. univ, decan al Facultății Formare continuă și a celor cu funcții de conducere, membru catedrei Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans;
  6. Vacarciuc Mariana, dr., conf. univ., șef Centrul de educație artistică și instruire complementară;
  7. Saranciuc-Gordea Liliana, dr., conf., șef Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră;
  8. Popa Natalia, lector universitar, metodist „Relații cu publicul” al Centrului de Ghidare și Consiliere în Carieră.

De asemenea, ai putea dori...