Rectorat

prof. univ., dr. Nicolae Chicuș

Prof. univ., dr. Nicolae Chicuș

Rector

Tel: +373 22 24 02 84

Fax: +373 35 84 15

E-mail:

nicolae.chicus@upsc.md
creangaups@yahoo.com

prof. univ., dr. hab. Igor Racu

Prof. univ., dr. hab. Igor Racu

Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale

Tel: +373 22 35 85 95

Fax: +373 35 84 15

E-mail:

igor.racu@upsc.md
iracu64@yahoo.com

conf. univ., dr. Alexandra Barbăneagră

Conf. univ., dr. Alexandra Barbăneagră

Prorector  pentru activitatea didactică

Tel: +373 22 35 83 36

Fax: +373 35 84 15

E-mail:

alexandra.barbaneagra@upsc.md
upsc_studii@yahoo.com

Constantin Ciorbă Dr. hab., prof. univ.

Prof. univ., dr. hab. Constantin Ciorbă

Prorector pentru învățământul cu frecvență redusă, formare continuă și activitate financiară

Tel: +373 22 24 07 86

Fax: +373 35 84 15

E-mail:

ciorbaconst@yahoo.com

constantin.ciorba@upsc.md