Consiliu de administrare

Componența consiliului de administrare

 1. Chicuş Nicolae – rector U.P.S. “Ion Creangă” din Chișinău
 2. Racu Igor-prorector pentru Activitatea Științifică și Relații Internaționale
 3. Barbăneagră Alexandra – prorector pentru Activitatea Didactică
 4. Ciorbă Constantin– prorector pentru Învăţământul cu Frecvenţă Redusă, Formare Continuă şi Activitate Financiară
 5. Garştea Nina – secretarul Senatului
 6. Culea Stelian– şeful Departamentului Managementului Procesului de Instruire, secretarul Consiliului
 7. Hâncu Pavel – şeful Departamentului Economico-Financiar şi Gestiune
 8. Rotaru Tudor – şeful Departamentului Administrare şi Gospodărie
 9. Simac Ana – decanul Facultăţii Arte Plastice şi Design
 10. Topor Gabriela – decanul Facultăţii Filologie
 11. Țap Elena – decanul interimar al Facultății Formare Continuă
 12. Aureli Tverdohleb – decanul interimar al Facultăţii Istorie şi Geografie
 13. Solcan Angela – decanul Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine
 14. Verdeș Angela – decanul interimal al Facultăţii Psihologie şi PPS
 15. Ciobanu Valentina – decanul interimar al Facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei  și Informatică
 16. Cecan Roman-șef Centrul Tehnologii Informaționale
 17. Scherlet Ecaterina – directorul bibliotecii
 18. Chicu Silvia – preşedintele Comitetului Sindical al Colaboratorilor
 19. Armaşu Ludmila – preşedintele Consiliului Știinţific
 20. Culea Uliana– președintele Sindicatului Studențesc
 21. Andrițchi Ana – preşedintele Senatului Studenţesc

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău, din 28.05.2015