Un nou proiect Științific internațional: Social inclusion through segregation?

Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Catedra Psihopedagogie Specială, UPS ,,Ion Creangă” este onorat de un nou proiect Științific internațional: Social inclusion through segregation?

Țările participante în implementarea proiectului: Republica Moldova, Ucraina și Suedia.

Universitățile implicate în proiect: University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Sweden; National Pedagogical University ,,M. Dragomanov”, Faculty of Special and Inclusive Education, Ucraina; State Pedagogical University ,,Ion Creangă”,  Faculty of Psychology and Special Psychopedagogy, Chișinău, Republica Moldova.

Coordonator de Proiect: Lyia Kalinnikova Magnusson, Phd in special education, Gävle, Sweden.

 

 

De asemenea, ai putea dori...