UPSC în topul celor mai bune universități din Moldova

Universitatea Pedagogică de Stat ,, Ion Creangă ” s-a clasat pe prestigiosul loc 4  în clasamentul Ranking Web of Universities, din luna iulie 2017, elaborat de Consiliul Superior de Investigaţii Ştiinţifice din cadrul Ministerului Ştiinţei şi Inovării al Spaniei. Aceasta constituie o îmbunătățire substanțială față de locul obținut în 2016 și este rezultatul unei activități didactico-științifice prodigioase a colectivului instituției.

U-Multirank – un proiect al UE de clasificare a universităţilor. Dimensiunile acestuia includ predarea şi învăţarea, cercetarea, transferul de cunoştinţe, orientarea internaţională şi angajamentul regional.

Sursele de informare sunt variate, incluzând informaţie din bazele de date bibliometrice, în special Web of Science, chestionare ale instituţiilor, rezultate ale sondajelor studenţilor institiţiilor, date ale oficiilor de brevetare ş.a.

Universităţile care au decis să participe în clasamentul U-Multirank printr-un chestionar on-line furnizează date generale despre instituție, precum și date despre facultăţile/departamentele care oferă programe de studii (dacă există) referitoare la domeniile incluse în clasament în anul respective. Aceste domenii, dar şi numărul lor diferă de la an la an: de la 2 până la 5.

De asemenea, ai putea dori...