Susținerea tezelor de master la programul „Patrimoniu istoric și turism cultural”

La 14 și 15 iunie curent a avut loc susținerea publică a tezelor de Master în programul „Patrimoniu istoric și turism cultural”, administrat de Catedra Geografie și Patrimoniu cultural. Au fost prezentate 16 teze, ce au fost dedicate diverselor aspecte ale identificării, cercetării, protejării și valorificării patrimoniului natural și cultural al Republicii Moldova: Covorul românesc din perspectiva valorilor culturale; Rolul costumului popular românesc în promovarea culturii tradiționale; Valori naționale și mondiale circumscrise de cămașa cu altiță (în contextul înaintării tehnicilor tradiționale de realizare a cămășii cu altiță în Lista reprezentativă a UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității); Bisericile de lemn din Republica Moldova: între trecut și prezent; Patrimoniul natural și antropic al raioanelor Anenii Noi, Criuleni, Ialoveni, Ungheni, Orhei; Aprecierea potențialului turistic al bazinelor râurilor Cubolta și Ciuluc; Protecţia patrimoniului arheologic în Republica Moldova: legislaţie şi aplicaţie; Managementul patrimoniului arheologic în Republica Moldova; Comisiunea monumentelor istorice și problema protejării patrimoniului cultural în Basarabia etc. Tezele s-au sprijinit pe valoroase surse: documente de arhivă, publicații ale vremii, studii istoriografice, presă, cercetări de teren, examinate și analizate cu discernământ.

Comisia de Stat a apreciat înalt conținutul și calitatea lucrărilor, remarcând importanța acestora pentru cercetători, angajații instituțiilor de stat, cadre didactice, elevi, studenți, societatea civilă.

Felicitări absolvenților și conducătorilor științifici! Noi realizări pe tărâmul promovării bogatului potențial al naturii, istoriei, culturii, artei din țara noastră!!!

De asemenea, ai putea dori...