Școala doctorală în Științele Educației

Concursul pentru admitere la studii prin doctorat și postdoctorat pentru anul de studii 2019-2020

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI anunță admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat pentru anul de studii 2019-2020, cu finanțare buget și contract.

Candidații se pot înscrie la una din cele 10 specialități din cadrul școlii doctorale:

531.01 Teoria generală a educației
531.02 Management educațional
531.03 Pedagogie istorică
531.04 Pedagogie socială
532.01 Didactica preșcolară
532.02 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățămînt
533.01 Pedagogie universitară
533.02 Pedagogie vocațională
533.03 Pedagogia adulților
534.01 Pedagogie specială

Actele necesare pentru admitere:

 • diploma de studii superioare: de licenţă, masterat, rezidenţiat, secundariat clinic şi foaia matricolă la ea (copia legalizată şi originalul). Pentru absolvenţii înmatriculaţi în baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
 • la concursul de admitere pot participa candidaţii cu media generală de studii nu mai mică de 8,0şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 8,0;
 • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie), cel puţin 2, sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
 • scrisoare de recomandare a doi specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;
 • curriculum vitae Europass;
 • copia buletinului de identitate;
 • extras legalizat din carnetul de muncă;
 • 2 fotografii 3×4.

Taxa de înscriere – 50 lei.

Important!

 • La studii prin doctorat cu frecvenţă redusă, pot candida numai persoane care activează în instituţii de învățământ sau instituţii din sfera ştiinţei şi inovării.
 • Cetăţenii altor state şi apatrizii se înscriu la studii în bază de contract contra plată.
 • Candidaţii la doctorat susţin un interviu în baza referatului științific și a CV-ului.

Cererile de admitere la concurs se depun în perioada :

 16 septembrie – 21 octombrie 2019

pe adresa: str. I. Creangă 1, bl. 2, biroul 7, tel.: 022-35-84-72.

Examenele de admitere se vor desfăşura în perioada 21-28 octombrie 2019 

            Studiile încep la 1 noiembrie 2019.

Notă. Candidaţii la postdoctorat depun suplimentar:

 • copia legalizată a Diplomei de doctor în ştiinţe;
 • lista lucrărilor publicate după susținerea tezei de doctor;
 • certificat despre salariul mediu pentru ultimul an de activitate, primit până la înscrierea la postdoctorat.

Documente utile:

Contacte

Directorul Școlii Doctorale Științe ale Educației : Sanduleac Sergiu dr. conf. univ.

+37369709994

phdeducation@upsc.md

sergiusanduleac@gmail.com