Direcția Economico-Financiară și Gestionare

Atribuţiile de bază ale Direcției Economico-Financiară și Gestionare sunt:
 • asigurarea managementului universitar;
 • organizarea evidenţei şi gestionării raţionale a mijloacelor financiare;
 • asigurarea controlului asupra neadmiterii datoriilor creditoare;
 • organizarea evidenţei veniturilor şi cheltuielilor;
 • organizarea şi asigurarea executării planurilor de finanţare;
 • întocmirea rapoartele financiare despre executarea bugetelor;
 • finanţarea şi controlul asupra executării devizelor de cheltuieli pe mijloace bugetare, speciale; a investiţiilor capitale, granturilor şi donaţiilor;
 • organizarea şi asigurarea evidenţei contabile a mijloacelor băneşti şi bunurilor materiale, în conformitate cu Instrucţiunea nr. 85 din 9 octombrie 1996 “Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice” şi a altor acte normative în vigoare;
 • asigurarea în termen şi calcularea plăţii salariilor colaboratorilor UPSC, calcularea şi plata bursei, precum şi a alimentaţiei studenţilor orfani;
 • efectuarea şi verificarea decontărilor cu agenţii economici, instituţiile şi persoanele fizice;
 • participarea la efectuarea inventarierii mijloacelor băneşti, decontărilor şi valorilor materiale, întocmirea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea în evidenţa contabilă;
 • studierea regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice vizând evidenţa şi dările de seamă şi a altor acte normative ce ţin de componenţa contabilităţii;
 • păstrarea documentelor contabile, a registrelor de evidenţă, a planurilor de finanţare, devizelor de venituri şi a cheltuielilor pe mijloace speciale şi alte documente financiare conform nomenclatorului, precum şi predarea lor în arhiva UPSC în ordinea stabilită.

Contacte:

Șeful contabil – Ojog Rodica

blocul 2, biroul 31

telefon : 022240391

email:contabilitate2012@mail.ru