Studenți

Conducătorii de grupe academice

  Nume, prenume conducător grupa specialitatea
1 Ajder Ecaterina gr.101 Arte Plastice și Educație tehnologică, Arta Decorativă
2 Mokan-Vozian Ludmila gr.102 Design Interior, Design Vestimentar, Grafica, Arte Plastice și Educație tehnologică, Arta Decorativă
3 Răileanu Veronica gr.103 Design Interior, Design Vestimentar
4 Gheorghiță Cezara gr.104 Grafica, Pictura
5 Samburic Elena gr.201 Arte Plastice, Arta Decorativă
6 Botnari Dumitru gr.202 Design Interior, Grafica
7 Spătaru Rodica gr. 203 Design Interior, Grafica
8 Botezat Nina gr.204 Design Vestimentar
9 Simac Ana gr.301 Arte Plastice, Arta Decorativă
10 Puzdrovschi Iurie gr.302 Design Interior, Grafica, Design Vestimentar
11 Bliuc Ghenadie gr.303 Design Interior, Design Vestimentar
12 Gobjila Ana gr.304 Grafica, Pictura
13 Arbuz Olimpiada gr. 401 Arte Plastice, Arta Decorativă
14 Munteanu Svetlana gr.402 Design Interior, Grafica, Design Vestimentar
15 Mirza Iulia gr. 403 Design Interior
16 Vozian Vasile gr. 404 Design Vestimentar, Grafica