Start proiectului-pilot internațional

Universitatea Pedagogică de Stat ʺIon Creangăʺ – Universitatea Pedagogică din Zurich, Elveția!

Joi, 21 februarie 2019, Universitatea Pedagogică de Stat ʺIon Creangăʺ din Chișinău a fost gazda atelierului de lucru Formarea profesională a cadrelor didactice pentru asigurarea Curriculumului național ”Dezvoltarea personală” cu participarea managerilor, cadrelor didactice din instituție și a colegilor de la Universitatea Pedagogică din Zurich, Elveția .  

În deschiderea evenimentului, Alexandra Barbăneagră, prorector pentru activitatea didactică, a menționat că UPSC susține proiectul-pilot , actual și extrem de important în contextul promovării politicilor europene și naționale în sistemul educațional. Proiectul va contribui la elaborarea, în colaborare cu instituțiile partenere,  a Programelor curriculare, modulelor de formare profesională inițială și continuă a cadrelor didactice, a suporturilor curriculare.

Profesorul universitar Martin Keller, de la Universitatea Pedagogică din Zurich, Elveția, a menționat că instituția pe care o reprezintă, dar și instituțiile partenere sunt deschise pentru colaborare și schimb de experiență cu UPSC în elaborarea suporturilor curriculare.  Universitatea din Zurich, are deja un proiect realizat în țară  JOBS Moldova, precum și un proiect similar în România.

În cadrul proiectului-pilot instituțiile partenere vor desfășura  mai multe sesiuni de lucru, conferințe, vizite de studiu și schimb de experiență  în vederea  elaborării Programelor curriculare, modulelor de formare profesională inițială și continuă a cadrelor didactice ce asigură Curriculumul școlar Dezvoltarea profesională, precum și a materialelor didactice.

De asemenea, ai putea dori...