Solicitanților de servicii arhivistice

Pentru a primi un act de la unele servicii ale Universității urmează adresarea la următoarele subdiviziuni:

  • A. Arhivă, bloc 2, etaj 3, bir. 45, tel. 022 35 83 25 se vor adresa:
  1. Absolvenții la zi până la anul 2013, inclusiv.
  2. Absolvenții frecvență redusă până la anul 2011, inclusiv.
  3. Absolvenții masteranzii până la anul 2018, inclusiv.
  4. Exmatriculații la zi până la anul 2013, inclusiv.
  5. Exmatriculații la frecvență redusă până la anul 2013, inclusiv.
  6. Exmatriculații masteranzi până la anul 2018, inclusiv. Solicitanții preventiv comunică prin telefon: anul absolvirii, exmatriculării, forma de studii: zi, frecvență redusă, nivel de studii: licență, masterat.
  7. Foștii colaboratorii eliberați până la anul 2015, inclusiv comunică preventiv anul părăsirii funcției ocupate și denumirea ei.

După depistarea dosarului are loc pregătirea actelor. Pentru ridicarea originalelor actelor de studii rămase se prezintă foaia de lichidare ( Contabilitate, Bibliotecă, decanat, resurse umane, metodist, polița medicală…), în caz că așa act nu este în dosarul personal.

  • B. Absolvenții, exmatriculații după anii indicați, colaboratorii eliberați după anul 2015, inclusiv se adresează la Serviciul Resurse Umane, bloc 2, etaj 2, bir. 27, tel. 022 35 83 31. În caz de lipsă a unor date necesare urmează adresarea la subdiviziunea respectivă.
  • C. Pentru obținerea Duplicatului actului de studii absolvenții depun la Secția studii, bloc 2, etaj 1, bir. 15, tel. 022 35 83 02: cerere, aviz de pierdere a actului de studii de la ”Monitorul Oficial”, Casa Presei, str. Pușkin, 24, copia buletinului de identitate. Tot în această subdiviziune se poate obține Suplimentul-duplicat la Diplomă și Programele analitice.

Pentru serviciile respective la contabilitate se achită plata, conform recomandărilor respective ale ministerului.

Instituția noastră ( Institutul Pedagogic Moldovenesc de Stat, fondat prin Hotărârea Sovietului Comisarilor Norodnici al R.S.S.M. nr.22 din 23.08.1940, Universitate, conform Hotărârii Guvernului Republicii nr.330 din 21.05.1992 ) dispune de un volum mare de documente cu diverse termene de păstrare, cu excepția celor din anii 1960-1967, care se află la arhiva Universității de Stat, telefon 067560236.

De asemenea, ai putea dori...