Sincere felicitări membrilor facultății Limbi și Literaturi Străine, pentru succese deosebite în procesul de acreditare externă

Administrația UPS „Ion Creangă” din Chișinău aduce sincere felicitări pentru asigurarea calității programelor de studii decanului, Solcan Angela, dr., conf. și tuturor membrilor facultății Limbi și Literaturi Străine! În mod deosebit, aducem mulțumiri și felicitări pentru implicarea și succese în procesul de acreditare a programelor de studii pe perioada de 5 ani:șefului de catedră Filologie engleză, Budnic Ana, dr., conf. și coordonatorului de program;Limba şi literatura engleză şi italiană, Nazaru Cristina, lector univ.; șefului de catedră Filologie romanică, Guzun Maria , conf. și coordonatorului de program Limba şi literatura franceză şi engleză, Natalia Sofronie, dr., conf.;

Vă urăm succese și performanțe academice în continuare!

Administrația UPSC

De asemenea, ai putea dori...