Simpozionul Științifico-Cultural ”Unicitate și diversitate prin dansul folcloric”

Universitatea Pedagogică de Stat  „Ion Creangă ” din Chișinău, Facultatea Științe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans Vă invită să participați la Simpozionul  Științifico-CulturalUnicitate și diversitate prin dansul folcloric”, care se va desfășura în perioada  27 aprilie 2018, consacrată  Zilei mondiale a dansului.

Lucrările  Simpozionului se vor desfășura   după următorul program:

 • 30-9.45 -Înregistrarea participanților ( bloc I, Hol)
 • 45 -10.00 – Deschiderea oficială. Cuvânt de salut
 • 10-00 – 11-00. Sesiune de prezentare a comunicărilor științifice, dedicată zilei mondiale a dansului cu participarea coregrafilor din Republica Moldova; coregrafilor și managerilor grupurilor da dans sosite de peste hotare ( România; Ucraina; Bulgaria) , profesorilor de coregrafie din municipiul Chișinău și din Republică, absolvenților, studenților interesați de acest domeniu.
 • 15 – 12-30. Oră publică „Repertoriul Folclorului Național”, cadru didactic Bencheci Ion și cu participarea profesorilor invitați de peste hotare.
 • 12-30 – 12-45. Flash Mob – interpretarea dansului național „Hora” de către toți participanții la manifestare în ograda Universității. (cca 500 persoane, copii și maturi.)
 • 12-30 – 16.00. Spectacol muzical-coregrafic prezentat de grupurile de dans sosite de peste hotare, Ansamblul „Ciuleandra”, grupurile de copii în care și-au desfășurat practica pedagogică studenții  anului II, Dans popular și Clasic, absolvenții  Programului de studiu Dans Popular și Clasic, grupurile de dans sosite  de peste hotare.

În speranţa că veţi fi cointeresaţi de participarea la această manifestație ştiinţifico-culturală, vă rugăm să  completați și să transmiteţi:  formularul de participare – până la 18 aprilie 2018, iar textul comunicării – până la data de 20  aprilie 2018, pe adresa de mail: stelaginju@gmail.com

Limbi de comunicare: română, rusă, engleză

Cerinţe faţă de  articole prezentate pentru publicare în Materialele Simpozionului

*Articolele  vor fi publicate în variantă electronică, înregistrate la Casa Cărții, cu ISBN

Recomandări privind aspectul articolelor:

 • Textul va fi redactat în limba română, rusă, engleză, franceză/
 • Toate lucrările vor fi editate în aplicația MS Office Word;
 • Tabelele, figurile vor fi introduse în textul Word al lucrării.

II. Structura articolului:

 • Titlu: cu majuscule font 11, bold;
 • Autori: numele complet, gradul științific și titlul științifico-didactic, afilierea instituțională, font 11, italic;
 • Rezumat (circa 100 cuvinte), în limba engleză/română (pentru articole în altă limbă), font 11, spațiu între rânduri – 1;
 • Text: volumul poate varia între 0,2 – 0,5 coli de autor (8000-20000 semne), mărime font 11, spațiu între rânduri – 1,15;
 • Aranjare: format A4, încadrat în limitele: stânga – 2 cm, dreapta – 2 cm, sus şi jos – 2 cm, aliniat 1 cm; font: Times New Roman;

III. Bibliografie/referințe

La finalul lucrării vor fi trecute sursele bibliografice în ordinea alfabetică, font 11. Referințele la sursele bibliografice vor fi trecute în textul lucrării, indicându-se în paranteze pătrate doar numerele de ordine corespunzătoare și pagina (de exemplu [4, p.120]). Autorii sunt responsabili pentru corectitudinea indicării referințelor bibliografice.

Contacte: Str. Ion Creangă, 1 MD- 2069, Chișinău

Tel: + (373 22) 35 85 60, Fax: + (373 22) 358415

FORMULAR DE PARTICIPARE

Numele, prenumele
Gradul, titlul
Instituția în care activați
Funcția
Informație de contact:

Telefon:

Mobil:

e-mail:

Indicați una din opțiuni:

·        Cu participare la conferință

·        Fără participare  la conferință, doar cu expedierea articolului

 

 

Tema comunicării:

 

 

 

Rugăm să expediați Formularul de participare  până la 18 aprilie 2018, iar textul comunicării – până la data de 20  aprilie 2018, pe adresa de mail stelaginju@gmail.com

În rubrica subiect a scrisorii electronice se va indica ” Simpozion Dans”

De asemenea, ai putea dori...