Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor (pe perioade); 611.03 Istoria Universală (pe perioade) din cadrul UPS „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe istorice “Sistemul de învățământ din Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918)”, realizată de Constantin UNGUREANU, dr. în științe istorice.

Gheorghe GONȚA,

 dr. hab. în ştiinţe istorice, profesor universitar;Consultanți ştiinţifici:

Andrei EȘANU, dr. hab. în ştiinţe istorice, profesor cercetător, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române;

Gheorghe COJOCARU, dr. hab. în ştiinţe istorice, conferențiar cercetător.

Şedinţa SŞP va avea loc vineri, 9 iunie 2017ora 14.30, Sala de Conferințe ANTIM, str. Ion Creangă 1, bloc 1, etajul 5.

 

Președinte S.Ş.P. – Demir Dragnev, dr. hab. în științe istorice, prof. univ., membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei

Secretar S.Ş.P. – Valentina Ursu, dr. în științe istorice, conf. univ.

De asemenea, ai putea dori...