Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţănt) din cadrul U.P.S. „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Metodologia dezvoltării competenţei de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-mediei realizată de Uliana Culea.

Conducător ştiinţific – Angela Solcan, dr. în pedagogie, conferenţiar universitar.

Şedinţa SŞP va avea loc miercuri, 23 ianuarie 2019, ora 11.00, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion Creangă 1.

Preşedinte S.Ş.P.       Dumitru Patraşcu, dr. habilitat în pedagogie, prof. universitaruniv.

Secretar S.Ş.P.           Liuba Petrenco, dr. în pedagogie, conf. universitar

 

De asemenea, ai putea dori...