Seminarul Ştiinţific de Profil 531.01.

Teoria generală a educației, din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, anunţă examinarea tezei de doctor în științe pedagogice cu tema, Învăţământul centrat pe elev/student – strategie de ameliorare a calităţii formării profesional–tehnice, realizată de dna ALCAZ Olga, conducător ştiinţific Maria Vasiliev, conf. univ., dr.; consultant ştiinţific, Rudolf  Batliner, PhD, Education and Psychology.

Ședința S.Ş.P. va avea loc vineri, 17 martie 2017,

 ora 14.00,

str. Ion Creangă, Nr. 1., blocul 4, sala 1.

Președintele S.Ş.P., CojocaruVasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar.

Secretarul S.Ş.P. Zagaievschi Corina, doctor în pedagogie,

conferenţiar universitar.

De asemenea, ai putea dori...