Ședință de lucru TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA – COMPASS

Structura programelor de formare ULLL

  • Domeniu de formare: formare continuă a cadrelor didactice
  • Specialitatea: (Conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesionale și al specialităților in învățământul superior, aprobat prin HG nr. 48212017)
  • Numărul total de ore/credite: 24 ore contact direct,  66 ore activitate individuală – 3 credite profesionale
  • Baza admiterii: diplomă de studii superioare
  • Limba de instruire: română/rusă
  • Forma de organizare: cu frecvență la zi

NOTA EXPLICATIVĂ

  1. Concepția formării și destinația Programului
  2. Scopul programului de formare profesională continuă a cadrului didactic
  3. Domeniul de activitate a cadrelor didactice
  4. Finalitățile Programului (competențe profesionale dezvoltate)

Administrarea programului/unităţilor de conţinut

 

 Total ore

 

Inclusiv, numărde ore  

Credite

 

Forma de evaluare finală

 

Contact direct Lucrul individual
90

 

24 66

 

3

 

 

proiect

De asemenea, ai putea dori...