Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Pretendent: Lucia Şchiopu

Conducător ştiinţific: Galina Grădinar, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 33. 533.02-15  Didactica limbii engleze

Tema tezei: Eficientizarea predării limbii engleze prin învăţarea personalizată

Specialitatea: 532.02 – Didactica ştiinţelor (limba engleză)

Data: 14 decembrie 2016

Ora: 13.00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, bl. 2, sala Senatului, str. Ion Creangă, 1.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei: rezultatele cercetării de doctorat au fost reflectate în 10 lucrări științifice: articole în reviste științifice, participări la conferințe internaționale, ghid metodologic.

Rezumatul tezei

  1. Problema ştiinţifică soluţionată în domeniu este dictată de necesitatea determinării modelului tehnologic de învățăre personalizată a limbii engleze în mediul universitar în scopul sporirii nivelului de formare a competențelor de scriere, citire, ascultare, vorbire în limba engleză prin dezvoltarea strategiilor metacognitive.
  2. Conţinutul de bază al tezei este reflectat în trei capitole.

În capitolul 1.  Repere teoretice ale învățării personalizate definește conceptul științific de învățare personalizată, examinat din diverse puncte de vedere printr-o investigație în istoria apariției și dezvoltării conceptului de învățare personalizată în cercetările științifice.

Capitolul 2. Coordonatele metodologice de eficientizare a predării limbii engleze prin învățarea personalizată a limbii engleze la nivel universitar  abordează  învățarea personalizată a limbii engleze ca o nouă tehnologie de învățare, care recunoaște valențele învățării personalizate: adaptarea la nevoile studentului, stabilirea rolurilor în comunicarea didactică, crearea unui mediu flexibil, dinamic, interactiv, strategic prin alegerea strategiilor cognitive și metacognitive adecvate contextelor educaționale. Implementarea strategiei personalizate vizează acțiunea mobilizării domeniului cognitiv, metacognitiv și social în procesul de formare a competențelor de scriere, citire, ascultare și vorbire în limba engleză, prin prisma respectării nevoilor, trebuințelor, potențialului intelectual, ritmului și strategiilor educaționale special adaptate pentru fiecare student.

În capitolul 3. Valorificarea experimentală a modelului tehnologic de învățare personalizată a limbii engleze la nivel universitar se prezintă  demersul de cercetare structurat pe trei etape ale experimentului pedagogic: 1) etapa constatativă cu rol de identificare a nivelului de facto și a dificultăților de învățare a limbii engleze de către studenți pe dimensiunea metacognitivă în contextul studierii limbii engleze, 2) etapa formativă, etapă de intervenție formativă, în baza Modelului tehnologic de învățare personalizată a limbii engleze la nivel universitar privind dezvoltarea competențelor de scriere, citire, vorbire și ascultare prin strategiile metacognitive de citire, scriere, ascultare în limba engleză, și 3) etapa de validare, care a urmărit analiza și interpretarea acțiunilor și rezultatelor privind impactul Modelului tehnologic valorificat.

  1. Principalele rezultate obţinute constau în validarea Modelului tehnologic de învățare personalizată a limbii engleze la nivel universitar, aspect ce este util pentru organizarea și desfășurarea activităților didactice de învățare personalizată a limbii engleze în mediul universitar prin dezvoltarea capacităților metacognitive a studenților, care facilitează achizițiile de limbă engleză.

De asemenea, ai putea dori...