Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Candidat: TIOSA Iuliana

Conducător ştiinţific: Tatiana Cartaleanu, doctor în filologie, conferențiar universitar

Consultant ştiinţific: Emilia Denisova, doctor în pedagogie, conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 533.01 Pedagogie universitară

Tema tezei: Repere metodologice ale dezvoltării competenţelor de comunicare în limba germană la studenţii-pedagogi în baza strategiei „a învăţa prin a preda”

Specialitatea: 533.01 Pedagogie universitară

Data: 7 februarie 2019

Ora: 14.30

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, bl. 2, sala Senatului, str. Ion Creangă, 1.

Teza de doctor poate fi consultată la anacip@anacip.md, https://www.upsc.md/ro/universitate/, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca UPS Ion Creangă.

Pentru mai multe informații accesați AICI

De asemenea, ai putea dori...