Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației

În cadrul comisiei de îndrumare

Pretendent: Pereu  Tatiana

Conducător: Cuznețov Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

Tema tezei: Fundamente pedagogice ale formării eficienței personale la membrii adulți ai familiei

Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației

Data: 07.09.2020

Ora: 15.00

Aplicația: Zoom Cloud Meeting

Componența comisiei de îndrumare:

  1. Platon Carolina, dr.hab. în ped., prof. univ. USM
  2. Carabet Natalia, dr. în ped., conf. univ. UPS „Ion Creangă”
  3. Garștea Nina, dr. în ped., conf. univ. UPS „Ion Creangă”

Invitați:

  1. Ciorbă Constantin, dr. hab în pedagogie, prof. univ., președinte CȘȘUD, UPS „Ion Creangă”
  2. Sanduleac Sergiu, dr. în psihologie, conf. univ., directorul ȘD Științe ale Educației, UPS „Ion Creangă”
  3. Bodrug Valentina, dr. hab. în pedagogie, conf. univ. USM
  4. Andrițchi Viorica, dr. hab. în pedagogie, conf. univ. UST

De asemenea, ai putea dori...