Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației în cadrul comisiei de îndrumare

Pretendent: Cebotaru Nina

Conducător: Racu Aurelia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

Tema tezei: Formarea competențelor de comunicare la copii cu retard mintal ușor prin activități de educație fizică (jocuri dinamice)

Specialitatea: 534.01 – Pedagogie specială

Data: 16.10.2020

Ora: 10.00

Aplicația: Zoom Cloud Meeting

Componența Comisiei de îndrumare:

  • Danail Sergiu, dr., prof. univ. USEFS
  • Popovici Doru Vlad, dr., prof. univ. București
  • Barna Iuliana Petronela, dr., conf. univ. Galați

Invitați:

  • Ciorbă Constantin, dr. hab. în pedagogie, prof. univ., președinte CȘȘUD, UPS „Ion Creangă”
  • Sanduleac Sergiu, dr. în psihologie, conf. univ., directorul ȘD Științe ale Educației, UPS „Ion Creangă”
  • Cojocaru-Borozan Maia, dr  hab. în pedagogie, prof. univ., UST
  • Racu Serghei, dr. în pedagogie , conf. univ. USEFS

De asemenea, ai putea dori...