Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Candidat: SAIDOV Nurmuhammadjon

Conducător științific: RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar

Consiliul Științific Specializat: D 511.02 – 83, UPS „Ion Creangă” din Chișinău

Tema tezei:  Сравнительный анализ особенностей оптимизма личности в разные периоды зрелости / Studiul comparativ al particularităților optimismului personalității la diferite etape ale maturității

Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 25 octombrie 2019

Ora: 13.00

Local: Sala Senatului UPS „Ion Creangă”, str. Ion Creangă 1, bloc 2

Vă invităm să participați la susținerea publică a tezei.

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, precum și la următoarea adresă web:  http://www.cnaa.md/thesis/55329/

De asemenea, ai putea dori...