Se anunţă susţinerea tezei de Doctor habilitat în psihologie

Candidat: ȘLEAHTIȚCHI Mihail, doctor în psihologie, doctor în pedagogie, conferențiar universitar

Consultant științific: RACU Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar

Consiliul Știinţific Specializat: DH 511.03 – 10, UPS „Ion Creangă” din Chișinău

Tema tezei:  Liderii în dinamica reprezentării sociale: fundamente epistemologice și paradigme experimentale

Specialitatea: 511.03 – Psihologie socială

Data: 15 octombrie 2019

Ora: 14.00

Local: Sala Senatului UPS „Ion Creangă”, str. Ion Creangă 1, bloc 2

Vă invităm să participați la susținerea publică a tezei.

Referatul tezei de doctor habilitat în psihologie (prezentat în baza lucrărilor științifice publicate) poate fi consultat la Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, precum și la următoarea adresă web:  http://www.cnaa.md/thesis/55214/

De asemenea, ai putea dori...