Scientific International Conference “INITIAL AND CONTINUOUS TRAINING OF PSYCHOLOGISTS IN CHILD PROTECTION FROM VIOLENCE”

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ  DE STAT „ION CREANGĂ”

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

Catedra de Psihologie

Laboratorul de Psihologie Aplicată

Pe data de 26 octombrie va avea loc Conferința Științifică Internațională FORMAREA INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A PSIHOLOGILOR ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI COPILULUI FAȚĂ DE VIOLENȚĂ

Intenţia principală a acestei conferințe este schimbul de experienţă într-un mediu profesional, prietenos, academic şi de practicieni: psihologi, lectori universitari, cadre didactice, managerii instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi preşcolar, cu idei moderne şi tehnologii practice în prevenirea violenței și formarea specialiștilor în domeniu.

For more details, please visit HERE.

De asemenea, ai putea dori...