Săptămâna limbii și culturii ruse la Facultatea de Filologie și Istorie

În perioada 5-10 decembrie 2019, Moldova a găzduit Săptămână limbii și culturii ruse, în cadrul căreia Universitatea de Stat din Penza a desfășurat o serie de evenimente educaționale la Chișinău, destinate popularizării limbii, literaturii și culturii ruse. Astfel, pe 5 decembrie în incinta UPS ”Ion Creangă”, dna conf., dr. Olga Ivanovna Semyankova de la Universitatea de Stat din Penza a realizat o valoroasă prelegere cu utilizarea tehnologiilor moderne interactive: „Активные процессы в современной русской лексике и фразеологии» (обзор и анализ современных языковых процессов в русской лексике и фразеологии; пути преодоления сложностей формирования у обучающихся активного и пассивного словаря русского языка как иностранного / неродного)”. Pe data de 6 decembrie, imperioasa prezentare a fost preluată de conf. dr. Anna Aleksandrovna Timakova, șefa catedrei Literatura rusă și didactica predării literaturii ruse de la Universitatea de Stat din Penza, cu prelegerea: «“От текста к тексту” как стратегия обучения речевой деятельности» (демонстрация возможностей технологии развития критического мышления через чтение и письмо и обогащение методической копилки приёмов обучения создания текстов разных жанров и стилей)».

La evenimente au participat profesorii și studenții Facultății de Filologie și Istorie. Participanții au ascultat discursurile invitaților, conținutul și prezentarea cărora a trezit un interes viu în rândul publicului, ceea ce a dus la dezbateri aprinse cu privire la implementarea diverselor principii metodologice în predarea limbii ruse.

De asemenea, ai putea dori...