Departamentul Administrare și Gospodărire

  • Despre departament
  • Misiune și obiective
  • Acte normative
  • Contacte

Departamentul Asigurare și Gospodărie  este subdiviziune componentă a Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă", care funcționează în conformitate cu Statutul universității în vederea asigurării bunei funcționari a blocurilor de studii, căminelor studențești, a rețelelor termice, păstrarea și întreținerea ordinii pe teritoriul universității și efectuarea reparațiilor în vederea îmbunatățirii spațiilor din cadrul universității.

Șeful departamentului  –  Rotaru Tudor

Blocul 4

Telefon de contact:   0 22 35 83 50

email: dag@upsc.md

sag.anticamera@mail.ru