Centrul de Consiliere pentru Autoeficiență și Consiliere a Familiei

 • Despre noi
 • Programul de activitate
 • Beneficiarii centrului
 • Activități specifice CCACF
 • Noutăți
 • Realizările centrului
 • Contacte

Misiunea  CCACF

 • susținerea psihomorală a persoanei;
 • dezvoltarea optimă a resurselor personale a persoanei;
 • orientarea în soluționareaunor situații-limită/crize de viață;
 • orientarea și ghidarea în soluționarea problemelor apărute în procesul de studii;
 • acordarea ajutorului în depășirea conflictelor interioare și interpersonale;
 • acordarea ajutorului în depășirea dificultăților de comunicare și relaționare cu colegii, membrii familiei, membrii comunității etc.
 • orientarea persoanei spre autoperfecționare și dezvoltarea rezistenței la stres;

Obiectivele centrului CCACF

 • identificarea necesităților de consiliere și susținere psihoemoțională;
 • facilitarea autocunoașterii și autoperfecționării;
 • depășirea dificultăților de comunicare și relaționare cu colegii, membrii familiei și membrii comunității;
 • valorificarea tehnicilor de consiliere pentru autoeficiență și consiliere a familiei în variate situații de dificultate;
 • elaborarea și valorificarea strategiilor de schimbare a cognițiilor, atitudinilor și comportamentelor în direcția axării persoanei pe autoperfecționare și autoeficiență;

Echipa de lucru:

Coordonatorul proiectului: Cuznețov Larisa, dr. hab, prof. univ.

Șeful centrului: Calaraș Carolina, dr., conf. univ.,

Coordonatorul platformei educaționale: Răileanu Olga, lector universitar,

doctorand.

Membrii echipei:

 1. Simcenco Irina, dr., lector universitar
 2. Carabet Natalia dr., conf.univ.
 3. Micleușanu Zinaida dr., lector universitar
 4. Popa N.,master în Științele educației, (sp. Consilierea și educația familiei)
Ziua/ora de activitate Responsabil
Luni: 11.00 -16.00 Cuznețov Larisa, dr. hab, prof. univ.
Marți: 11.00 – 16.00 Cuznețov Larisa, dr. hab, prof. univ.

Calaraș Carolina, dr., conf. univ.,

Miercuri: 11.00 - 16.00 Răileanu Olga, lector universitar, doctorandă

Carabet Natalia, dr., conf.univ.

Joi: 11.00 - 16.00 Calaraș Carolina, dr., conf. univ.,

Popa Natalia, master în Științele educației,

Vineri: 11.00 - 16.00 Simcenco Irina, dr., lector universitar
Sâmbătă: 10.00 – 14.00   Se vor realiza servicii  de consiliere cu participarea membrilor solicitați din echipă. Se va activa în cadrul platformei educaționale.

Centrul CCACF acordă ajutor psihopedagogic calificat de consiliere:

 • studenților
 • masteranzilor
 • doctoranzilor
 • colaboratorilor universității
 • familiilor acestora (la necesitate)
 • consiliere educațională
 • consiliere psihologică
 • consiliere psihopedagogică
 • consiliere individuală/de grup
 • psihodramă
 • sociodramă
 • mese rotunde/lunar (ultima zi de luni în fiecare lună)
 • conferințe practice
 • studii de caz

Conferința  Științifică Internațională „Familia-factor existențial de promovare a valorilor etern-umane (ediția a II-a)”

Centrul de consiliere pentru a autoeficiență și consiliere a familiei (CCACF) al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangăˮ din Chișinău.

Șeful centrului: Calaraș Carolina, dr., conf. univ.,

Coordonatorul proiectului: Cuznețov Larisa, dr. hab, prof. univ.

Email: ccacfcreangă@mail.md

Șeful centrului: Calaraș Carolina, dr., conf. univ.,

Coordonatorul proiectului: Cuznețov Larisa, dr. hab, prof. univ.

Email: ccacfcreangă@mail.md