Dear colleagues

The embassy has announced the Fulbright program for 2019-2020 academic year and it is open for applications until June 1, 2008.  More information is here:   https://md.usembassy.gov/study-research-usa-5/   We are pleased to announce the annual competitions for the Fulbright Scholar Program, the Fulbright Faculty Development… Опубликовано U.S. Embassy Moldova 2 мая 2018 г.

Conferința științifică a studenților la Facultatea Arte Plastice și Design

Conferința științifică anuală a studenților și masteranzilor din cadrul Facultății Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă” s-a desfășurat cu succes în data de 27 aprilie 2018. La conferință au participat 10 studenți, care au prezentat atât cercetări științifice, cât și lucrări artistico-plastice caracterizate printr-o expresivitate inedită. Cele mai reușite lucrări au fost apreciate de către membrii comisiei conferinței, fiind acordate următoarele locuri: Locul I...

Teza de Doctor

Asociația Little People România a organizat o ședință de informare a studenților

Luni, 07.05.2018, pentru studenții (ciclului I, licență), anul 1, 2 și 3 de studii, frecvența la zi și masteranzi,  cu referire la implicare în acțiuni de voluntariat extern în plan național, CGCC în colaborare cu Asociația Little People România a organizat o ședință de informare a studenților universității despre activitatea de recrutare a tinerilor voluntari în acțiuni de îmbunătățire a calității vieții copiilor și tinerilor...

Seminarul de ghidare și consiliere în carieră Drepturile tânărului specialist

Joi, 03.05.2018, ora 13.00, în Sala festivă, bl. I, a avut loc Seminarul de ghidare și consiliere în carieră Drepturile tânărului specialist, organizat de CGCC în colaborare cu Sindicatele studențești. Invitații: Ceban Eudochia, metodist, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova; Franț Lilia, șef departament, Confederația Națională a Sindicatelor; Arnatul Ana, șef sector, Federația Sindicatului Educației și Științei din Republica Moldova; Donțu Veronica, specialist...

Follow the White Rabbit

BASED ON ALICE IN WONDERLAND BY LEWIS CARROL PARTICIPANTS – GR. 304 RUSA/ ENGLEZA, PHILOLOGY FACULTY ORGANIZER- TATIANA CRAVCENCO, CHIEF OF THE BRITISH CENTRE, FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURES, ENGLISH DEPARTMENT STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY ‘ION CREANGA’

Anniversary of the English poet and playwright W. Shakespeare

„All the world’s a stage, and all the men and women merely players: they have their exits and their entrances;of the and one man in his time plays many parts …” As You Like It The performance was dedicated to the anniversary of the English poet and playwright W. Shakespeare PARTICIPANTS – GR. 303 ALOLINGVI/ ENGLEZA, PHILOLOGY FACULTY ORGANIZER- TATIANA CRAVCENCO, CHIEF OF THE BRITISH...

Conferința științifică națională cu participare internațională „Patrimoniul cultural național și universal: dialog istoric”, Ediția a II-a

La 27 și 28 aprilie 2018 Catedra de Geografie și Patrimoniu Cultural, cercetători din cadrul proiectului științific instituțional „Patrimoniul cultural național și universal în sistemul educațional” de la Facultatea de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” au organizat Conferința științifică națională cu participare internațională „Patrimoniul cultural național și universal: dialog istoric”, Ediția a II-a. La manifestare au participat 70 de cadre...