Categorie: Anunțuri

Anunțuri

Repartizarea locurilor de trai pentru anul de studii 2018/2019

  Dragi studenți, Repartizarea locurilor de trai pentru studenții și masteranzi  se va efectua: la 29 august,  cu program de lucru de la 9:00 pînă la 16:00, la  30 august,  cu program de lucru de la 9:00 pînă la 12:00. Prețul unui loc de trai pentru anul de studii 2018/2019: pentru studenţi – 200 lei/lună, pentru masteranzi bugetari – 250 lei/lună, pentru masteranzi contractieri – 500 lei/lună. Detalii urmăriți pe pagina de Facebook

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Pretendent:  AHMET YILDIZ Conducător ştiinţific: Galina GRĂDINARI, doctor în pedagogie, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 33.532.02 – 17 Tema tezei:  Dezvoltarea creativității elevilor la lecțiile de limbă engleză prin strategia problematizării Specialitatea: 532.02 – Didactica şcolară (Limba engleză) Data: 18 iulie 2018 Ora: 08:30 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, bl. 2, sala Senatului, str. Ion Creangă, 1. Principalele publicaţii ştiinţifice la tema...

Teza de Doctor

Se anunță susținerea tezei de Doctor Habilitat în Istorie

Vineri, 6 iulie 2018, în Consiliul Știinţific Specializat DH 33.611.02-01 din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Dl Constantin UNGUREANU, doctor în istorie, conferențiar cercetător, va susține teza de doctor habilitat în istorie cu tema: Sistemul de învățământ din Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918). Consultanți științifici: GONŢA Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar EȘANU Andrei, doctor habilitat în istorie, profesor...

Bursa

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent: CERNEAVSCHI Viorica Conducător ştiinţific: STRATAN Valentina, conf. univ., dr. Consiliul ştiinţific specializat: D 33.534.01 – 25 Tema tezei: Formarea culturii muncii la elevii cu dizabilităţi mintale Specialitatea: 534.01 Pedagogie specială Data: 20 iulie 2018 Ora: 14:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului. Conținutul principal al lucrării a fost reflectat în 12 articole științifice...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie

Pretendent: BOIANGIU Carmen Claudia Conducător ştiinţific: RACU Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 33 511.02 – 05      Tema tezei: Dezvoltarea intereselor ocupaționale la vârsta adolescentă Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 06 iulie 2018 Ora: 14:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului. Publicaţiile ştiinţifice. Ideile...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie

Pretendent: PLĂMĂDEALĂ Victoria Conducător ştiinţific: PERJAN Carolina, conferențiar universitar, doctor în psihologie Consiliul ştiinţific specializat: D 33 511.02 – 03 Tema tezei: Trăirea sentimentului de singurătate la tineri Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 6 iulie 2018 Ora: 11:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului. Conținutul principal al lucrării a fost...