Categorie: Anunțuri

Anunțuri

Teza de Doctor

În atenția doctoranzilor și postdoctoranzilor

Conferința științifică anuală a doctoranzilor va avea loc pe data de 17 mai 2018, ora 14.00, Sala Senatului. Titlurile comunicărilor vor fi prezentate până la 30 aprilie 2018 la adresa: doctorat_upsc@yahoo.com. Articolele științifice ale doctoranzilor, însoțite obligatoriu de avizul conducătorului științific, vor fi prezentate până la 30 aprilie 2018 în variantă electronică la adresa: doctorat_upsc@yahoo.com și pe suport de hârtie la Departamentul Studii Doctorale și Postdoctorale (blocul 2, biroul 7). Cerințele privind redactarea...

Masa rotunda

Masa rotundă „Consilierea familiei și managementul educațional în contextul pedagogiei postmoderne”

Centrul de consiliere pentru autoeficiență și consiliere a familiei în colaborare cu Facultatea Formare Continuă,  invită cadrele didactice și manageriale, studenții și masteranzii,  sâmbătă, 31 martie 2018, ora 10³º, sala 3, bl. IV la masa rotundă: Consilierea familiei și managementul educațional în contextul pedagogiei postmoderne (6 ore teoretico-practice) Formator: Cuznețov Larisa, dr. hab, prof. univ. La finalul activității persoanele implicate vor primi certificate de participare!

Proiectul ARTA VOCAL-CORALĂ

Centrul de Educație Artistică și Instruire Complementară din cadrul Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, în parteneriat cu Centrul Cultural Italian, Facultatea Limbi și Literaturi Străine, Catedra Limbi și Literaturi Romanice și susținerea Ambasadei Italiei în Republica Moldova anunță lansarea Proiectului ”ARTA VOCAL-CORALĂ: AFINITĂȚI CULTURALE MOLDO-ITALIENE”. Cei interesați de cultura și arta vocal-corală italiană sunt așteptați la preselecție  în  grupul  vocal-coral pe data...

Studenţii facultăţii ştiinţe ale educaţiei şi informatică organizează târgul mărțișoarelor 2018

Studenții facultății științe ale educației și informatică organizează târgul mărțișoarelor 2018 cu genericul „dăruiește un zâmbet, procurând un mărțișor!” deschiderea oficială va avea loc la 27 februarie 2018, ora 1300, bl. I (parter). Vânzarea mărțișoarelor confecționate de către studenții facultății va avea loc la 27-28 februarie de la 1300 până la 1500. Vă așteptăm cu mult drag!

Lansare de carte

LANSARE DE CARTE

Catedra Limbă şi Comunicare vă invită la 23 februarie 2018, aula 102, blocul de studii nr.1, str. Ion Creangă 1, la ora 14:00 la prezentarea materialelor didactice de studiere a limbii române ca limbă nonmaternă, editate în colaborare cu ANTEM.

Teza de Doctor

Examinarea tezei de doctor habilitat în științe istorice

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor (pe perioade); 611.03 Istoria Universală (pe perioade) din cadrul UPS „Ion Creangă”, anunță examinarea tezei de doctor habilitat în științe istorice cu tema:  „Țara Moldovei în cadrul relațiilor internaționale (1611-1634) „, elaborată de dl Valentin CONSTANTINOV, dr. în științe istorice, conferențiar universitar.  Consultant științific – Gheorghe GONȚA, dr. hab. în științe istorice, profesor universitar  Ședința va avea loc miercuri, 28 februarie 2018, cu începere de la orele 14.30 în Sala de Conferințe...