Categorie: Activități

Activități

Studenții Facultății Arte Plastice și Design finaliști ai concursului „Burse de Merit 2017”

În data de 26 aprilie 2018, Facultatea Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă” a participat la Ceremonia Festivă de decernare a diplomelor „Burse de Merit 2017” pentru cei mai buni studenți ai țării, defășurată în incinta Palatului Republicii. Studentele Facultății Arte Plastice și Design, Castravat Sorina și Scutelnic Marina, sunt finaliste ale concursului „Burse de Merit” ediţia a XXII-a, dând dovadă de  performanțe academice...

Conferința științifică a studenților la Facultatea Arte Plastice și Design

Conferința științifică anuală a studenților și masteranzilor din cadrul Facultății Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă” s-a desfășurat cu succes în data de 27 aprilie 2018. La conferință au participat 10 studenți, care au prezentat atât cercetări științifice, cât și lucrări artistico-plastice caracterizate printr-o expresivitate inedită. Cele mai reușite lucrări au fost apreciate de către membrii comisiei conferinței, fiind acordate următoarele locuri: Locul I...

Teza de Doctor

Asociația Little People România a organizat o ședință de informare a studenților

Luni, 07.05.2018, pentru studenții (ciclului I, licență), anul 1, 2 și 3 de studii, frecvența la zi și masteranzi,  cu referire la implicare în acțiuni de voluntariat extern în plan național, CGCC în colaborare cu Asociația Little People România a organizat o ședință de informare a studenților universității despre activitatea de recrutare a tinerilor voluntari în acțiuni de îmbunătățire a calității vieții copiilor și tinerilor...

Seminarul de ghidare și consiliere în carieră Drepturile tânărului specialist

Joi, 03.05.2018, ora 13.00, în Sala festivă, bl. I, a avut loc Seminarul de ghidare și consiliere în carieră Drepturile tânărului specialist, organizat de CGCC în colaborare cu Sindicatele studențești. Invitații: Ceban Eudochia, metodist, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova; Franț Lilia, șef departament, Confederația Națională a Sindicatelor; Arnatul Ana, șef sector, Federația Sindicatului Educației și Științei din Republica Moldova; Donțu Veronica, specialist...

Follow the White Rabbit

BASED ON ALICE IN WONDERLAND BY LEWIS CARROL PARTICIPANTS – GR. 304 RUSA/ ENGLEZA, PHILOLOGY FACULTY ORGANIZER- TATIANA CRAVCENCO, CHIEF OF THE BRITISH CENTRE, FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURES, ENGLISH DEPARTMENT STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY ‘ION CREANGA’

Anniversary of the English poet and playwright W. Shakespeare

„All the world’s a stage, and all the men and women merely players: they have their exits and their entrances;of the and one man in his time plays many parts …” As You Like It The performance was dedicated to the anniversary of the English poet and playwright W. Shakespeare PARTICIPANTS – GR. 303 ALOLINGVI/ ENGLEZA, PHILOLOGY FACULTY ORGANIZER- TATIANA CRAVCENCO, CHIEF OF THE BRITISH...

Conferința științifică națională cu participare internațională „Patrimoniul cultural național și universal: dialog istoric”, Ediția a II-a

La 27 și 28 aprilie 2018 Catedra de Geografie și Patrimoniu Cultural, cercetători din cadrul proiectului științific instituțional „Patrimoniul cultural național și universal în sistemul educațional” de la Facultatea de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” au organizat Conferința științifică națională cu participare internațională „Patrimoniul cultural național și universal: dialog istoric”, Ediția a II-a. La manifestare au participat 70 de cadre...

Simpozionul științifico-cultural internațional ”Unicitate și Diversitate prin Dansul Folcloric”

Ziua Mondială a Dansului a fost marcată la Universitatea Pedagogică de Stat ”I. Creangă” din Chișinău prin organizarea  și desfășurarea Simpozionului Științifico-cultural Internațional ”Unicitate și diversitate prin dansul folcloric”. La eveniment au participat coregrafi, conductători ai cercurilor de dans din întreaga republică și de peste hotare: România, Belgia, Ucraina. Am fost onorați de prezența Domnului H.E. LUC J.G. von Francois, Marshal of the Court Ambassador...