Arhivă zilnică: ianuarie 9, 2018

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor (pe perioade); 611.03 Istoria Universală (pe perioade) din cadrul UPS „Ion Creangă” anunţă examinarea Referatului științific al tezei de doctor habilitat în științe istorice (în baza lucrărilor publicate) cu tema: Viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir: probleme controversate, elaborat de Dl Victor Țvircun, dr. în științe istorice, profesor universitar. Consultant ştiinţific – Andrei EȘANU, dr. hab. în ştiinţe istorice, profesor cercetător, membru titular...