Arhivă lunară: decembrie 2017

Împreună, Artă și Credință

Miercuri, 20 decembrie, 2017, în incinta Centrului Expozițional „Constantin Brâncuși” din Chișinău, a avut loc vernisajul expoziției de icoane și miniaturi Împreună, Artă și Credință, ediția a II-a, care a reunit lucrările studenților Facultății Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova și a studenților Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Secția Artă Sacră a Universității „Alexandru Ioan...

Conferinţa știinţifico-practică națională cu participare internaţională

În atenţia cadrelor didactice din instituţiile de învățământ general şi universitar din Republică   CENTRUL DE STUDIERE A LIMBII ROMÂNE PENTRU ALOLINGVI DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE  EDUCAŢIE, TINERET ŞI  SPORT AL CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU,  ÎN PARTENERIAT  CU   UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ  DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU, ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A TRAINERILOR EUROPENI DIN MOLDOVA, ACADEMIA  „NICOLAE  DUMITRESCU” Vă invită să participați la Conferinţa știinţifico-practică națională cu...

Bilanț al activității didactico-științifice cu genericul ”Lansare de carte 2017”

Facultatea Științe ale Educației și Informatică a organizat la 19 decembrie 2017 o întrunire de bilanț a activității didactico-științifice cu genericul ”Lansare de carte 2017”, unde au fost prezentate rezultatele activităţii de cercetare şi metodice, realizate în perioada 2016-2017. Aceste rezultate vizează cele mai reprezentative publicaţii în străinătate şi în republică, elaborate de membrii a patru catedre din cadrul facultăţii şi tipărite la edituri prestigioase....

Workshop cu genericul: Interdisciplinaritate și dialog multicultural

În zilele de 16-17 decembrie 2017, UPS „Ion Creangă” în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România; ANTEM; Centrul lingvistic din cadrul Catedrei Limbă și Comunicare a organizat un Workshop cu genericul: Interdisciplinaritate și dialog multicultural. Modele de bune practici în Republica Moldova și România. Această activitate de amploare a întrunit peste 100 de participanți ( cadre didactice, studenți și masteranzi) de la...

IN MEMORIAM ANDREI GALBEN

Rectoratul și colectivul UPS „Ion Creangă” din Chişinău sunt adânc îndurerați în legătură cu încetarea subită din viață a rectorului ULIM-lui, Andrei Galben,  care în anii 1978-1993 a activat în cadrul universității noastre. Colectivul Universității exprimă sincere condoleanțe familiei, rudelor și prietenilor și îl roagă pe Bunul Dumnezeu să îl primească în Împărăția Cerului. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. Fie-i țărâna ușoară...

Inaugurarea expoziției „Dialoguri Artistice” în incinta Palatului Europei (Strasbourg, Franța)

În contextul reuniunii Moldova Open Day dedicat implementării Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020, din 4 decembrie 2017, în incinta Palatului Europei a fost lansată expoziția de pictură Dialoguri Artistice. Expoziția este organizată de Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei cu suportul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și include picturile studenților și profesorilor Facultății de Arte Plastice și...

Workshop: Interdisciplinaritate și dialog multicultural. Modele de bune practici în România și Republica Moldova

Promovarea culturii și educației din perspectiva extinderii comunicării, cooperării, toleranței în România și Republica Moldova 16 decembrie 2017 Chișinău Invitați speciali  Institutul de Științe ale Educației din Chișinău Universitatea Cooperatist Comercială din Chișinău Loc de desfășurare: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Strada Ion Creangă 1, Chișinău 2069, Moldova, Blocul 1, Aula 102 Program de activitate accesați aici

Talentul nu ia mită. Integritatea este libertate, organizat de Centrul Național Anticorupție

Studenții Facultății Arte Plastice și Design – premianți ai concursului Talentul nu ia mită. Integritatea este libertate, organizat de Centrul Național Anticorupție În perioada 12 – 13 octombrie 2017 studenții Facultății Arte Plastice și Design, alături de alți elevi și studenți din instituții cu profil artistic, au participat la Concursul de desen grafic „Talentul nu ia mită. Integritatea în imagini”, organizat de Centrul Național Anticorupție...