Arhivă zilnică: noiembrie 18, 2017

Seminarul Ştiinţific de Profil 534.01 Pedagogie specială

din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, anunţă examinarea tezei de doctor în științe pedagogice   Formarea culturii muncii la elevii cu dizabilităţi mintele realizată de CERNEAVSCHI Viorica, conducător ştiinţific, STRATAN Valentina, dr., conf.univ.   Ședința S.Ş.P. va avea loc vineri, 01 decembrie 2017, ora 14.00, str. Ion Creangă Nr. 1., blocul 2, sala 18.   Președinte S.Ş.P., RACU Aurelia, dr. hab., prof. univ....