Arhivă lunară: iulie 2017

Admiterea 2017

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2017

ABSOLVENȚI AI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÎNT PREUNIVERSITAR  DIN LOCALITĂȚILE DE EST ALE REPUBLICII ȘI DIN MUN. BENDER! Candidații la admitere în instituțiile de învățământ superior, absolvenți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar din localitățile de est ale republicii și din mun. Bender, care nu dispun de acte de identitate emise de autoritățile Republicii Moldova, vor fi admiși pentru participare la concursul de admitere în baza certificatului de...

Admiterea 2017

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2017!

 F A C I L I T Ă Ț I  Candidații care participă la concursul de admitere la studii superioare de licență, programele de studiu din domeniul general 14 Științe ale educației SUNT ÎNMATRICULAȚI ÎN AFARA CONCURSULUI, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară:   În baza recomandărilor la studii eliberate de către organele locale de specialitate în domeniul învățământului (media...

Bursa speranței

Scopul concursului Susținerea studenților care au obținut rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare Bursa va acoperi taxa pentru studii, cheltuielile necesare pentru achiziționarea de materiale didactice, participare la conferințe studențești, programe de cercetare și perfecționare Criterii de eligibilitate Studenții care își urmează studiile de licență/ masterat/ doctorat în domeniul științelor tehnice, agricole, medicale, pedagogice Rezultate remarcabile la învățătură – media generală 8,5 și mai...

Colecțiile Facultății Arte Plastice și Design care au cucerit „Mândria” la Festivalul Ia Mania 2017

Festivalul Ia Mania a descoperit și în acest an tinere talente în domeniul designerului vestimentar – creatori de ținute în stiluri și stofe diferite, însă având un concept și o linie comună – tradițiile noastre strămoșești și elementele portului popular autentic. Printre câștigătorii ediției a V-a a concursului și colecțiile acestora : De locul II s-a învrednicit Iulia Filimon, absolventa Facultății Arte Plastice și Design,...