Arhivă zilnică: mai 4, 2017

Actul de caritate ,,Și tu poți dărui lumină” la UPS ,,Ion Creangă”

Recent, la UPS ,,Ion Creangă” a fost realizat actul de caritate Și tu poți dărui lumină, de către CEAIC, în colaborare cu  Biblioteca Științifică a instituției (Sala de lectură ,,Raisa Căldare”) și Comitetul Sindical al Studenților. Reprezentanții subdiviziunilor date, la 04 mai 2017, au vizitat copiii-beneficiari ai Asociației Flacăra Speranței cu darurile colectate și produsele create de studenții de la facultățile de Istorie și Geografie,...

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor (pe perioade); 611.03 Istoria Universală (pe perioade) din cadrul UPS „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe istorice „Cartea românească în Estul Moldovei (sec. XVI-XIX), realizată de Igor CERETEU, dr. în științe istorice. Consultant ştiinţific – Andrei EȘANU, dr. hab. în ştiinţe istorice, profesor cercetător, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române....