Arhivă zilnică: mai 2, 2017

În atenţia studenţilor-doctoranzi şi a candidaţilor la studii superioare de doctorat, ciclul III

Ministerul Educației informează candidații la studii superioare de doctorat că obținerea unui grant doctoral finanțat de la bugetul de stat se realizează în strictă conformitate cu procedurile de selecție și admitere la studii superioare de doctorat, stabilite în limitele cadrului legal de către conducătorul de doctorat prin consultare cu Consiliul Școlii doctorale. Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere este stabilit de instituția de...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent: BUZENCO Aurica Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, dr. hab. în ped., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat: D 33 531.01 – 16 Tema tezei: Formarea orientărilor axiologice la preșcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației Data: 12 mai 2017 Ora: 14:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului. Principalele publicaţii ştiinţifice...

Proiectul ”Mass-media pentru tineri”

Proiectul ”Mass-media pentru tineri” Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova a inițiat proiectul anului ”Mass-media pentru tineri”. Scopul proiectului este de a spori gradul de comunicare și informare a studenților prin postul de radio ”Radio Studentus”, un radio creat de tineri pentru tineri, și portalul www.studentus.md care reflectă teme de interes pentru tinerii din Moldova. În acest sens, a fost inițiat un sondaj de opinie, care va identifica interesele și...