Concursul pentru admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat, pentru anul de studii 2018-2019

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” anunță admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat pentru anul de studii 2018-2019, cu finanțare buget și contract în baza planului  aprobat prin Hotărârea Guvernului și al Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM nr. 1377 și nr. 1390  din 14 septembrie 2018. Candidații se pot înscrie la 3 Școli doctorale: Domeniul Științific Școala Doctorală Specialitățile    ...

Facultatea Arte Plastice și Design începe anul de studii cu un nou succes în domeniul Designului Vestimentar

Facultatea Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă” a participat la Concursul Romanian Info Fashion Festival, desfășurat în perioada 4-7 septembrie 2018, la Castelul Cantacuzino din Busteni, România. În cadrul festivalului au fost invitați 15 studenți din instituții de învățământ superior din România și Republica Moldova, pentru a-și etala creațiile vestimentare realizate la tezele de licență sau master. Universitatea Pedagogică de Stat a fost reprezentată...

L’APPEL A CANDIDATURES POUR LES BOURSES DOCTORALES ET POSTDOCTORALES „EUGEN IONESCU” 2018-2019

L’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale a le plaisir de vous informer que l’appel à candidatures pour les bourses doctorales et postdoctorales „Eugen Ionescu” 2018-2019 a récemment été lancé sur notre site. Il est disponible à l’adresse : https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-postdoctorale-eugen-ionescu-2018-2019/ Délai de candidature : 4 novembre 2018. Public cible : doctorants et enseignants-chercheurs de toutes disciplines, rattachés à une université du réseau AUF dans...

Si eu sunt Erasmus

Oficiul Național Erasmus+ lansează o nouă ediție a campaniei naționale de informare, dedicată studenților și staff-ului universitar din Republica Moldova. Campania, care se va desfășura în acest an sub genericul „Și eu sunt Erasmus+”, va fi lansată miercuri, 19 septembrie 2018, ora 14.00, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”  (Blocul central, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 165), cu o sesiune dedicată exclusiv...

Teza de Doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor în pedagogie specială

Pretendent DANILENCO SVETLANA Conducător ştiinţific RACU Aurelia, dr. hab., prof. univ. Consiliului Științific Specializat, D 33.534.01 – 01 Tema tezei Reabilitarea fetelor adolescente cu deficiențe de intelect în sistemul activităților de cultură fizică de adaptare Specialitatea 534.01. Pedagogie specială Data, 5 octombrie, 2018, Ora 14.00 Local, U.P.S. „Ion Creangă”, blocul 2, Sala Senatului. La tema tezei pretendenta a publicat: 9 articole științifice, la diverse conferințe...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie

Pretendent: COVACI Mihai Conducător ştiinţific: JELESCU Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar. Consiliul ştiinţific specializat: D 33 511.02 – 02 Tema tezei: Dezvoltarea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la studenții psihologi. Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 21 septembrie 2018 Ora: 14:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, Sala...