Rezultatele la olimpiade organizate în cadrul Facultății de Filologie și Istorie

Pandemia n-a fost un impediment…

În perioada 01-30 aprilie 2020, a avut loc Olimpiada instituțională a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. În cadrul Facultății de Filologie și Istorie, au fost desfășurate olimpiade la disciplinele limba și literatura română (51 de participanți), limba română, șc. alol. (63 de participanți), limba rusă (3 participanți), geografie (7 participanți), istorie (31 participanți). În cadrul olimpiadei s-au înregistrat elevi din toate raioanele Republicii Moldova, cei mai mulți din: Soroca, Ialoveni, Orhei, Călărași, Hîncești, Briceni, Sîngerei, Edineț, Drochia, Taraclia ș.a., cât și din diverse instituții de învățământ general și colegii din municipiul Chișinău.

Probele propuse pentru olimpiade au fost elaborate de către profesori universitari de la catedrele de profil și au constituit activități aplicative (sarcini practice) sau de sinteză și integrare (eseuri, comentarii de interpretare a textelor artistice), care pun în valoare competențele pragmatice ale elevilor. Lucrările participanților au fost evaluate de comisii instituite din cadre didactice universitare, membrii catedrelor de profil.

În acest context, aducem mulțumiri membrilor comisiilor de evaluare a lucrărilor elevilor, cadrelor implicate în elaborarea probelor pentru olimpiadă, cât și celor care au depus efort la buna organizare a fiecărei etape a olimpiadei.

De asemenea, mulțumim foarte mult profesorilor din învățământul general, care au pregătit și au stimulat participarea elevilor în cadrul olimpiadei la disciplinele Facultății de Filologie și Istorie. Vă felicităm pentru reușita elevilor dvs., care reflectă rezultatul muncii asidue pe care ați depus-o ani la rând! Vă dorim sănătate și cât mai mulți elevi sârguincioși!

FELICITĂRI cordiale adresăm tuturor participanților la olimpiadă și, în special, câștigătorilor locurilor premiante!

Vă urăm succes la studii, să absolviți cu bine treapta liceală și să urmați studiile superioare, determinând specialitatea dvs. în funcție de talentul și vocația pe care trebuie să le valorificați!

Pentru câștigătorii olimpiadei instituționale, menționăm că: absolvenții treptei liceale care au ocupat locul I au posibilitatea de a se înmatricula la studii înafara concursului, iar absolvenții care au obținut locul 2 și 3 au prioritate în înscrierea la concursul de admitere la studii.

FACULTATEA DE FILOLOGIE ȘI ISTORIE

VĂ AȘTEAPTĂ CU DRAG!

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (ȘC. NAȚ.)

Clasa a 9-a

Poziții Numele, prenumele elevului Numele, prenumele profesorului Instituția, localitatea
Locul 1 Bivol Cristina Gheniță Silvia Liceul Teoretic „Olimp”, s. Costești, r. Ialoveni
Mazniuc Petru Vovc Mihai IPLT ,,C. Stere”, Soroca
Cernei Andreea Pitel Livia IPLT „Mihail Kogălniceanu”
Chistruga Cătălina Bologan Tatiana Liceul „Prometeu-Prim”
Simion Daniela Florea Margareta L.T.,,Mihail Sadoveanu’’, Călărași
Tronciu Adelina Bîrsanu Alina Liceul Teoretic A. Agapie, Satul Pepeni, raionul Sîngerei.
Locul 2 Iftodi Ana Godea Cristina

 

Liceul Teoretic „George Călinescu”, Chișinău
Guzun Veaceslav Ludmila Cirnat LT „Gaudeamus”, Chișinău
Oșovschi Maria Irodoi Aliona Instituția Publică Gimnaziul Cotova

s. Cotova, r-nul. Drochia

Ciorba Daniela Bologan Tatiana Liceul de Creativitate și Inventică “ Prometeu-Prim”
Locul 3 Beresteanu Mihaela Țăranu Aliona IPLT „Matei Basarab” or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca.
Romanciuc Victoria Fugaru Maria Gimnaziul Sociteni

Satul Sociteni

Strochin Anastasia Vovc Mihai

 

IPLT ,,C. Stere”, Soroca

 

Clasa a 10-a

Poziții Numele, prenumele elevului Numele, prenumele profesorului Instituția, localitatea
Locul 1

 

Nani Vlada Motricală Ludmila Liceul  Teoretic “Pro Succes”
Ohoțchi Alina Vovc Mariana Colegiul ,,M. Eminescu” din or. Soroca
Ciubotaru Nicoleta Sorocean Inga IPLTR „Aristotel”, or. Chișinău
Cojocari Dumitrița Lilia Marinescu Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

 

Berliba Ina Cara Dorina IPLT Mihai Eminescu, Edineţ
Gojinevschi Ana Guzun Veronica Liceul Teoretic ‘‘M. Eminescu’’, oraşul Sîngerei
Locul 2 Crețu Adriana Beregoi Nadejda LT,, Ion Pelivan”, Razeni, Ialoveni
Postovan Camelia Braguța Silvia Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Chișinău
Lozovan

Ana

Lilia Marinescu

 

Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

 

Rotari Iulia Vovc Mihai

 

IPLT ,,C. Stere”, Soroca
Spînu Dana Bunescu Lucia Liceul ,,Petru Rareș”, orașul Soroca
Gîndea Tatiana Carchilan Natalia CEITI

Satul Peresecina, r-nul Orhei

Locul 3 Ursu

Domnița

Lilia Marinescu Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

 

Crucieru

Ana

Lilia Marinescu Centrul de

Excelență în Economie și Finanțe

 

Doltu

Camelia

 

Marinescu Lilia Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

 

Vizitiu Victoria

 

Morari Ina

 

IP LT ”Vasile Coroban”, orașul Glodeni

 

Clasa a 11-a

Poziții Numele, prenumele elevului Numele, prenumele profesorului Instituția, localitatea
Locul 1 Mîțu Mihaela Bunescu Lucia L.T. Petru Rareş, Soroca
Metei Angela Țăranu Aliona IP Liceul Teoretic „Matei Basarab” din or. Basarabeasca
Malachii Mihail Vovc Mihai IPLT ,,C. Stere”, str. D. Cantemir 26, Soroca
Baidauz, Cătălina Lefter Marina IP LT ,,B.P.-Hasdeu’’, or.Drochia
Locul 2 Pînzari Adelina Blanari Albina IPLT,,Alexandru Ioan Cuza’’, or. Chișinău
Morari Laura Bunescu Lucia L.T. Petru Rareş, Soroca
Lisnic Cristina Vovc Mariana Colegiul “Mihai Eminescu”, Soroca, str. Ion Creangă 19
Irodoi Camelia Lefter Marina IP LT ,, B.P.Hasdeu,,

or.Drochia

Craveț Veronica Vovc Mihai IPLT ,,C. Stere”, str. D. Cantemir 26, Soroca
Zmeu Mihai Talpă Natalia Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
Locul 3 Ursu Carolina Bunescu Lucia L.T. Petru Rareş, Soroca
Postica Natalia Gavrilaș Maria Liceul Teoretic „ Ștefan cel Mare”
Ţugulschi Ana-Maria Sandu-Grosu Svetlana I.P.L.T. ,,Gheorghe Asachi”, mun. Chişinău, str. Bucureşti 64
Guțu Roxana Craveț Suzana Liceul Teoretic “Constantin Stere“  Strada Dimitrie Cantemir 26
Bejenari Valeria Craveț Suzana

 

I.P.L.T. ,,Constantin Stere”, orașul Soroca, str. D. Cantemir 26

Clasa a 12-a

Poziții Numele, prenumele elevului Numele, prenumele profesorului Instituția, localitatea
Locul 1 Vînagă Anastasia Macari Tamara Liceul Teoretic „Ștefan Holban”
Locul 2 Pîntea Viorica Tamara Cristei Liceul Teoretic Republican ,,Aristotel” din Chisinau
Bunesco Valentin Vovc Mariana Colegiul „Mihai Eminescu” din  Soroca
Minciuc Elena Tonu Valentina LT „Mihail Sadoveanu”, orașul Hâncești
Iordachi Lavinia Motricală Ludmila Liceul Teoretic “Pro Succes” / Chişinău
Locul 3 Marchici Luminița Ropot Adela Liceul Teoretic Mihai Eminescu, mun. Edineț, Șoseaua Bucovinei, 33
Chicu Lidia Diana Beşliu Colegiul de Medicină, Ungheni

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (ALOLINGVI)

 Clasa a 10-a

Poziții Numele, prenumele elevului Numele, prenumele profesorului Instituția, localitatea
Locul 1 Cernenco Vlada Agachi Ema LT „A. S. Pușkin” , Bălți
Locul 1 Matei Daria Scutelnic Aliona Liceul Teoretic  nr.3, Drochia
Locul 2 Ghebos Zlata Cornilov Alla IPLT „N. Gogol”, Bălți
Locul 3 Veclova Alina Gîrleanu Lora LT „A. Russo”, Chișinău
Locul 3 Țilinschi Arina Gîrleanu Lora LT „A. Russo”, Chișinău
Locul 3 Lotca Anastasia Stubei Raisa C.E. „Kiril și Metodii”, Chișinău
Locul 3 Ivanova Arina Stubei Raisa C.E. „Kiril și Metodii”, Chișinău
Locul 4/ mențiune Chetrean Ecaterina Zaporojan Eugenia LT „A. Russo”, Chișinău
Locul 4/ mențiune Hefel Dana Stubei Raisa C.E. „Kiril și Metodii”, Chișinău
Locul 4/ mențiune Vieru Carolina Stubei Raisa C.E. „Kiril și Metodii”, Chișinău
Locul 4/ mențiune Tocarev  Vlada Scutelnic Aliona Liceul Teoretic  nr.3, Drochia
Locul 4/ mențiune Macarova Antonina Stubei Raisa C.E. „Kiril și Metodii”, Chișinău

Clasa a 11-a

Poziții Numele, prenumele elevului Numele, prenumele profesorului Instituția, localitatea
Locul 1 Țîbuleac Valeria Cornilov Alla IPLT „N. Gogol”, Bălți
Locul 1 Prodan Ana Cornilov Alla IPLT „N. Gogol”, Bălți
Locul 2 Mușcinschi Alexandru Simionca Sofia LT „Dimitrie Cantemir”, Edineț
Locul 2 Carauș Lana Tolstousov Margareta Liceul Teatral Orășenesc, Chișinău
Locul 3 Proscurina Daria Girgurov Lilia LT „M. Lomonosov”, Hâncești
Locul 3 Goncear Natalia Cornilov Alla IPLT „N. Gogol”, Bălți
Locul 3 Iasir Xenia Tolstousov Margareta Liceul Teatral Orășenesc, Chișinău
Locul 4/ Mențiune Grozdeva Daria Tolstousov Margareta Liceul Teatral Orășenesc, Chișinău
Locul 4/ Mențiune Danici Tatiana Dieva Svetlana IPLT „N.Milescu Spătarul”, Chișinău
Locul 4/ Mențiune Gamrețkaia Arina Codreanu Mariana LT „A. Cantemir”, Chișinău
Locul 4/ Mențiune Schitco Paulina Stubei Raisa C.E. „Kiril și Metodii”, Chișinău
Locul 4/ Mențiune Crețu Iana Stubei Raisa C.E. „Kiril și Metodii”, Chișinău

 Clasa a 12-a

Poziții Numele, prenumele elevului Numele, prenumele profesorului Instituția, localitatea
Locul 1 Lunin Chiril Cornilov Alla IPLT „N. Gogol”, Bălți
Locul 2 Rurac Dan Ciuperca Vera L.T. «A.Puskin», or. Fălești
Locul 2 Savostin Xenia Scutelnic Aliona Liceul Teoretic  nr.3, Drochia
Locul 2 Mihova Marina Gospodinova Eudochia LT „Hristo Botev”, Valeav Perjei, Taraclia
Locul 3 Cușnirenco Nadejda Vărzaru Galina LT “Mihail Koțiubinski”, Chișinău
Locul 3 Prisejniuc Maria Liulenova Inga LT „A. Cantemir”, Chișinău
Locul 3 Mihailova Diana Gospodinova Eudochia LT „Hristo Botev”, Valeav Perjei, Taraclia
Locul 4/ Mențiune Ciobanu Valeria Gospodinova Eudochia LT „Hristo Botev”, Valeav Perjei, Taraclia
Locul 4/ Mențiune Mitcova Elena Gospodinova Eudochia LT „Hristo Botev”, Valeav Perjei, Taraclia
Locul 4/ Mențiune Marzouc Sofia Stubei Raisa C.E. „Kiril și Metodii”, Chișinău

 

LIMBA RUSĂ

Clasa a 11-a

Poziții Numele, prenumele elevului Numele, prenumele profesorului Instituția, localitatea
Locul 1 Proscurina Daria Fedotchina Svetlana Liceul Teoretic “M. Lomonosov” mun. Hîncești
Locul 2 Coţiuba Dmitri

 

Evstratii Tatyana

 

IMÎ Bender gimnazial numărul 2
Locul 3 Goncearuc Marina Sîrghii Tatiana Instituția Publică Liceul Teoretic „Hyperion”, mun. Chișinău

 ISTORIE

Clasa a 9-a

Poziții Numele, prenumele elevului Numele, prenumele profesorului Instituția, localitatea
Locul 1 Oșovschi Maria Vascauțan Angela IP Gimnaziul Cotova

s.Cotova,r-nul.Drochia

Locul 2 Bețcu Valeria

 

Ciobanu Elena

 

Gimnaziul Ursoaia /

s. Ursoaia / Căușeni

Locul 3 Barburoș Maria Nu este indicat in fisa IPLT ,,N.Iorga,, , mun. Chișinău

 Clasa a 10-a

Poziții Numele, prenumele elevului Numele, prenumele profesorului Instituția
Locul 1  Iurcu Valeria,

 

Bob Maria Liceul Teoret „Vasile Alecsandri”, or. Călărași
Locul 2 Bobeico Petru

 

Bolduma Viorel Centrul de Excelenta in Constructie
Locul 2 Veronica Stoler

 

Blidaru Tatiana. IP Liceul Teoretic ”Alexei Mateevici”or. Căușeni.
Locul 3 Rumleanschi Irina

 

Bolduma Viorel  Centrul de Excelenta in Constructie
Locul 3 Plugaru Mihaela Untilă Cristina IP Liceul Teoret „ Hyperion Durlești
Locul 3 Ghemu Victor Roibu Tatiana I.P.Școala Profesională Nr10 Chișinău
Locul 4 mentiune Cangea Ana-Maria Bolduma Viorel IP Centrul de Excelenta in Constructie Chișinău

  Clasa a 11-a

Poziții Numele, prenumele elevului Numele, prenumele profesorului Instituția
Locul 1 Cătană Viorelia

 

Blidaru Tatiana

 

L.T. „Alexei Mateevici”, or. Căușeni

 

Locul 2 Ursachi Elisaveta

 

Iascov Angela

 

Centrul  de Excelență în Industria Ușoară Chișinău

 

Locul 2 Carnavschi Victoria

 

Bolduma Viorel Centrul de Excelență în Construcții, Chișinău
Locul 3 Belei Vlada

 

Iascov Angela

 

Centrul  de Excelență în Industria Ușoară Chișinău

 

Locul 3 Stoica Mihaela

 

Bolduma Viorel Centrul de Excelență în Construcții, Chișinău
Locul 3 Ghedea Natalia

 

Iascov Angela

 

Centrul  de Excelență în Industria Ușoară Chișinău

 

Locul 4

mentiune

Plop Ion

 

Roibu Tatiana I.P.Școala Profesională Nr10 Chișinău

 Clasa a 12-a:

Poziții Numele, prenumele elevului Numele, prenumele profesorului Instituția
Locul 1 Buzan Victoria

 

Iascov Angela

 

Centrul  de Excelență în Industria Ușoară Chișinău

 

Locul 2 Osadcii Valeria

 

Ciobanu Elena

 

L.T. ,,Grigore Grigoriu, s.Cârnățeni, Căușeni

 

Locul 2 Tocarenco Adriana

 

Iascov Angela

 

Centrul  de Excelență în Industria Ușoară Chișinău

 

Locul 3 Manoilă Victoria

 

Bolduma Viorel

 

IP. Centru de exelență în constructții  mun. Chișinău

 

Locul 3 Chicu Lidia

 

Guțu Ghenadie

 

Colegiul de medicina Ungheni

 

 

GEOGRAFIA

Clasa a 9-a

Poziții Numele, prenumele elevului Numele, prenumele profesorului Instituția, localitatea
Locul 1 Bîtcă Marius Stegariov Andrei, astegariov@mail.ru, LT „George Meniuc”, or.Chișinău,
Locul 1 Zavtoni Nicolae Silvia Nunu Liceul Teoretic “Gratiesti”
Locul 2 Romanciuc Victoria Salcuțan Elena Gimnaziul Sociteni

Satul Sociteni

Locul 2 Simion Daniela Dima Alina LT ”Mihail Sadoveanu”, Călăraș
Locul 2 Anastas Octavian Mladinova Anghelina Liceul teoretic “Hristo Botev”

s.Valea Perjei, r.Taraclia

Locul 3 Brăiescu Ana Babei Angela Liceul Teoretic „Constantin Negruzzi”
Locul 3 Barburoș Maria Priguza Galina IPLT ,,N.Iorga,, , mun. Chișinău

FELICITĂRI TUTUROR PARTICIPANȚILOR!

De asemenea, ai putea dori...