Resurse informaționale în sprijinul formării continue și recalificării a cadrelor didactice

La 30 septembrie 2019 Biblioteca Universității Pedagogice „Ion Creangă”, Sala de lectură în parteneriat cu Centrul Formare Continuă, în cadrul Proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, ref. Nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, realizat cu susținerea Comisiei Europene în cadrul programului ERASMUS+.

  1. Trainingul: Resurse informaționale in sprijinul formării continue (perfecționarea) cadrelor didactice
  2. Trainingul: Resurse informaționale in sprijinul formării continue – re(calificării) profesionale suplimentare a cadrelor didactice, program de studiu Pedagogie Preșcolară și elaborării tezelor de calificare profesională
  3. Trainingul: Activități formale, nonformale și informale de educție pe parcursul vieții.

În cadrul training-ului au fost abordate următoarele subiecte:

  • Familiarizarea cu potențialul științific al cadrelor didactice universitare.
  • Valorificarea potențialului didactic și științific al cadrelor didactice universitare.
  • Accesul la cercetarea științifică universitară prin Repozitoriul Instituțional – DIR SPU.
  • Biblioteca Electronică – suport suplimentar pentru studiu și cercetare.
  • Catalogul partajat Primo: modalităţi şi posibilităţi de căutare.
  • Elaborarea referințelor bibliografice pentru cercetările realizate.
  • Învățarea pe parcursul vieții: concept, forme și modalități de realizare. S-a specificat că punctul forte al programelor de învăţare permanenta este faptul ca plasează responsabilitatea individului în centrul procesului de învăţare. Lucru valabil și pentru educația nonformală, care se regăsește ca metoda de formare în cadrul unor activităţi ale programelor europene de învăţare pe tot parcursul vieţii. De altfel, cele trei concepte formal, informal si nonformal se completează reciproc în cadrul programelor de învăţare continua.

În cadrul activității, formabilii au luat cunoștință cu posibilitățile de studiu și cercetare oferite de Biblioteca Științifică, au fost inițiați în utilizarea resurselor informaționale. Lucrările training-ului au demarat cu prezentarea expoziției „Cunoaște publicațiile profesorului tău”, unde au fost expuse lucrările profesorilor catedrei Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans,. Activitatea a fost ghidată de dr. conf. universitar Carabet Natalia.

De asemenea, ai putea dori...