SECȚIA CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE