Propuneri pentru elaborarea Planului de admitere la postdoctorat pentru anul academic 2019-2020

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în conformitate cu prevederile Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 259/2004, cu modificările și completările ulterioare, solicită propuneri pentru elaborarea Planului de admitere la postdoctorat pentru anul academic 2019-2020.

În context, menționăm că e necesar a se asigura de faptul că instituția este abilitată cu dreptul de pregătire a cadrelor științifice la specialitățile propuse pentru a fi incluse în plan, iar numărul de locuri solicitate să fie argumentat.

Propunerile urmează a fi expediate către 15 martie curent pe suport de hârtie, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 și în variantă electronică la adresa aliona.onofrei@mecc.gov.md

Mai multe informații accesați AICI.

Pentru a descărca Anexa accesați AICI.

Pentru a descărca model CONTRACT cu privire la finanțarea și executarea proiectului de cercetare postdoctorală accesați AICI.

De asemenea, ai putea dori...