Proiectul ERASMUS+ COMPASS

[restabs alignment=”osc-tabs-right” responsive=”false” ] [restab title=”Ro” active=”active”]

CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA”

Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Consolidarea capacităților în învățământul superior
Număr de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
Titlu: „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA”
Acronimul proiectului: COMPASS
Perioada proiectului: 15.11.2018 – 14.11.2021


DESPRE  PROIECT

Proiectul “CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS” vizează integrarea în modelul universitar a învățării pe tot parcursul vieții (ULLL) constituind o abordare care necesită reacții imediate la nivel național și instituțional și acțiuni comune în Republica Moldova. Crearea condițiilor ca instituțiile naționale, care gestionează procesul în învățământul superior și instituțiile superioare de învățământ, să administreze strategic învățarea pe parcursul vieții la nivel instituțional fiind considerată drept obiectiv general al proiectului și principala susținere a rolului responsabil și complementar al Republicii Moldova în cadrul EHEA.

GRUPURI ȚINTĂ: reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; promotori ai procesului Bologna la nivel național; conducători/manageri ai instituțiilor de învățământ superior; directori ai Centrelor universitare LLL, personalul operațional ULLL.

Obiectiv general: facilitarea procesului de integrare a Republicii Moldova în EHEA, prin integrarea în RM a unui model universitar de învățare pe parcursul vieții (ULLL) incluziv și receptiv.

Obiective specifice ale proiectului:

 • OB1: Promovarea si consolidarea culturii învățării pe tot parcursul vieții (Life Long Learning) în Republica Moldova și consolidarea consensului național al actorilor-cheie în problemele de dezvoltare universitară.
 • OB2: Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare în domeniul învățării pe tot parcursul vieții în Republica Moldova.
 • OB3: Dezvoltarea funcției de integrare a universităților din Republica Moldova prin încorporarea și dezvoltarea strategiilor universitare de învățare pe parcursul vieții.
 • OB4: Sporirea capacităților instituționale ale universităților din Republica Moldova pentru implementarea eficientă a reformelor privind învățarea pe tot parcursul vieții.
 Partenerii programului

 • European University Continuing Education Network, Belgium
 • University of Turku, Finland
 • Danube University of Krems, Austria
 • University of Graz, Austria
 • Eoropean Policy Development and Research Institute, Slovenia
 • IL 3, University of Barcelona, Spain
 • University of Genoa, Italy
 • University of Brest, France
 Parteneri din Republica Moldova

 • Academy of Economic Studies of Moldova
 •  Academy of Music, Theatre and Plastic Arts
 • State Pedagogical University ”Ion Creanga”
 •  University of Physical Education and Sport
 •  Trade Cooperative University of Moldova
 •  Comrat State University
 • Rectors Council of Moldova
 • Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova

 

PROJECT GRANT HOLDER/COODINATOR – Academy of Economic Studies of Moldova, Moldova
www.compass-project.md

Echipa COMPASS – ASEM  Coordonatorul proiectului – dr. Olesea SÎRBU, prorector pentru relații internationale, oleseasarbu@gmail.com, +373 22 402 834.


EVENIMENTE ȘI  NOUTĂȚI:

 

LINCURI UTILE:

[/restab] [restab title=”En”]

“TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA”

KA2 –     Cooperation for innovation and the exchange of good practices
CBHE – Capacity Building in the field of Higher Education
Project No. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
Project title: TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA”
Project acronym: COMPASS
Period of project: 15/11/2018 – 14/11/2021


DESPRE  PROIECT

Proiectul “CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS” vizează integrarea în modelul universitar a învățării pe tot parcursul vieții (ULLL) constituind o abordare care necesită reacții imediate la nivel național și instituțional și acțiuni comune în Republica Moldova. Crearea condițiilor ca instituțiile naționale, care gestionează procesul în învățământul superior și instituțiile superioare de învățământ, să administreze strategic învățarea pe parcursul vieții la nivel instituțional fiind considerată drept obiectiv general al proiectului și principala susținere a rolului responsabil și complementar al Republicii Moldova în cadrul EHEA.

GRUPURI ȚINTĂ: reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; promotori ai procesului Bologna la nivel național; conducători/manageri ai instituțiilor de învățământ superior; directori ai Centrelor universitare LLL, personalul operațional ULLL.
WIDER OBJECTIVE:
To contribute to the integration of Moldova into EHEA through the integration of an inclusive and responsive University Lifelong Learning (ULLL) model in Moldova
SPECIFIC OBJECTIVES

 • OB1: To promote and strengthen the LLL culture in Moldova and to build national consensus of the key-actors on the development issues.
 • OB2: To develop and  advance a national legislative framework and stimulate regulatory changes on LLL in Moldova.
 • OB3: To build  up the university”s integrative function in Moldova through developing the integrated university LLL strategies.
 • OB4: To enhance the university”s institutional capacities in Moldova for efficient and effective impementation of LLL reform.
 Programme Countries Parteners

 • European University Continuing Education Network, Belgium
 • University of Turku, Finland
 • Danube University of Krems, Austria
 • University of Graz, Austria
 • Eoropean Policy Development and Research Institute, Slovenia
 • IL 3, University of Barcelona, Spain
 • University of Genoa, Italy
 • University of Brest, France
 Moldovan Partners
 • Academy of Economic Studies of Moldova
 •  Academy of Music, Theatre and Plastic Arts
 • State Pedagogical University ”Ion Creanga”
 •  University of Physical Education and Sport
 •  Trade Cooperative University of Moldova
 •  Comrat State University
 • Rectors Council of Moldova
 • Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova

 

PROJECT GRANT HOLDER/COODINATOR – Academy of Economic Studies of Moldova, Moldova
www.compass-project.md

Project coordinator – dr. Olesea SÎRBU, Vice-Rector for International Relations,  oleseasarbu@gmail.com, +373 22 402 834.


EVENIMENTE ȘI  NOUTĂȚI:

 • Conferința de lansare a anului II în cadrul proiectului COMPAS
 •   VIZITA DE STUDIU LA UNIVERSITATEA BARCELONA, INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ, SPANIA
 • Totalurile primului an de activitate a proiectului internațional COMPASS în cadul Universității

 

 • Eveniment instituțional de diseminare a Proiectului COMPASS
 • 1st Consortium Meeting
 • Launching Conference and International Workshop on LLL development

USEFUL LINKS:

[/restab][/restabs]