Premiul „CRISTALUL CALITĂȚII” programului de studii GRAFICĂ din cadrul UPSC

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a decernat premiul „Cristalul Calității” programului de licență Grafică din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în semn de înaltă apreciere, pentru promovarea culturii calității și rezultate excelente obținute în procesul de evaluare externă a programelor de studii superioare de licență.

Administrația Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău aduce  cu această ocazie sincere felicitări Facultății Arte Plastice și Design, Dnei decan  Ana Simac, membrilor Catedrei Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii, dnei șef catedră, coordonator de program, Ludmila Mokan-Vozian, pentru profesionalism și performanțe în procesul educațional universitar.

Mulțumim tuturor celor implicați în asigurarea calității programului de studiu pentru tenacitate, cutezare și vă urăm realizări și succese mari în continuare!

Sincere felicitări și Dnei prorector pentru activitatea didactică

Alexandra Barbăneagră pentru înalta distincție a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare „Diploma de recunoștință” în promovarea culturii calității la nivel instituțional și național.

Administrația Universității

De asemenea, ai putea dori...