Se anunță concursul repetat la locurile vacante, Admiterea 2020, Turul II

♦ ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR! Se anunță concursul repetat la locurile vacante pentru Turul II, Ciclul I – Licență, Învățământ cu frecvență la zi Locuri vacante pentru turul II Ciclul I licență, Învățământ cu frecvență la zi Codul și denumirea domeniului general de studiu     Cod Specialitatea/programul de studii la...

Seminar științific de profil

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației

În cadrul comisiei de îndrumare Pretendent: Pereu  Tatiana Conducător: Cuznețov Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Tema tezei: Fundamente pedagogice ale formării eficienței personale la membrii adulți ai familiei Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației Data: 07.09.2020 Ora: 15.00 Aplicația: Zoom Cloud Meeting Componența comisiei de îndrumare: Platon Carolina,...

S-a dat startul pentru Admiterea online 2020

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” a demarat înregistrarea candidaților la programele de studii de licență, master și recalificare. Comisia de admitere vă așteaptă în blocul 1 de studii, Centrul „Clasa Viitorului” Pentru mai multe detalii despre: Ciclul 1, Licență, accesați https://www.upsc.md/admitere/admiterea-2020/ciclul-i-licenta/ Ciclul 2, Master, accesați https://www.upsc.md/admitere/admiterea-2020/ciclul-ii-master/ Formare Continuă și...