Masa rotundă “Consilierea familiei și managementul educațional în contextul pedagogiei postmoderne”

Centrul de consiliere pentru autoeficiență și consiliere

a familiei în colaborare cu Facultatea Formare Continuă,

 invită cadrele didactice și manageriale, studenții și masteranzii,

 sâmbătă, 31 martie 2018, ora 10³º, sala 3, bl. IV

la masa rotundă:

Consilierea familiei și managementul educațional

în contextul pedagogiei postmoderne

(6 ore teoretico-practice)

Formator: Cuznețov Larisa, dr. hab, prof. univ.

La finalul activității persoanele implicate vor primi certificate de participare!

De asemenea, ai putea dori...