Masă rotundă ”Asigurarea calități educației timpurii prin schimb de experiență: Republica Moldova-Romania”

La data de 19 aprilie 2019, catedra Pedagogie Preșcolară, Educație fizică și Dans  a UPS ”Ion Creangă”, m. Chișinău, în parteneriat cu IET 225 ”SPICUȘOR”,  din m. Chișinău, au desfășurat o masă rotundă cu genericul ”ASIGURAREA CALITĂȚI EDUCAȚIEI TIMPURII PRIN SCHIMB DE EXPERIENȚĂ: REPUBLICA MOLDOVA-ROMANIA”, la care au participat cca 20 cadre didactice din grădinițele  orașului Piatra Neamț, România.

Gazda evenimentului, IET 225 ”Spicușor”,  a impresionat oaspeții de peste Prut cu un mediu de învățare inedit, management eficient și activități  didactice de calitate.

La sfârșit de eveniment s-au trasat direcții de perspectivă în activitatea instituțiilor.

MULȚUMIM Direcţiei generale, educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău pentru facilitarea vizitei la IET nr. 225 din Chișinău; Doamnei Vasilache ALLA, managerul instituției și dnei Morcov Aurelia, metodist, pentru organizarea și desfășurarea acestei activități de amploare internațională,  tuturor cadrelor didactice și copiilor din IET 225 pentru bunăvoință, activism și responsabilitate.

Sperăm la o colaborare fructuoasă și în continuare!!!!!

 

De asemenea, ai putea dori...