Lista preliminară a candidaților care au promovat concursul de admitere la locurile cu finanțare de la BUGET, Turul I

În atenția candidaților la studii !

Toți cei care nu sunt în lista preliminară de promovare a concursului la locurile cu finanțare BUGET, Turul I, pentru a fi admiși la studii, sunteți invitați pentru încheierea contractului la studii CU TAXĂ.
Nota bene! Contractul de studii este semnat doar pentru un an, odată cu achitarea taxei în rate sau integral. La final de an se face concurs în grupa academică pentru ocuparea locului la buget în baza performanțelor (doar la programele Licență). Aveți șansa să fiți promovat la buget începând cu anul 2 de studii !

Pentru alte precizări contactați Comisia de admitere.


Lista preliminară a candidaților care au promovat concursul de admitere la locurile cu finanțare de la BUGET, Turul I și persoanele aflate în lista de rezervă

Ciclul I, Licență:

Ciclul II, Master:

IMPORTANT: În atenția candidaților care au promovat concursul de admitere la locurile cu finanțare la buget la UPS “Ion Creangă”. Pentru a emite ordinul de înmatriculare rugăm candidații să se prezinte cu actele de studii în original până la data 18 august 2020.

Pentru mai multe informații referitor la admitere accesați : https://www.upsc.md/admitere/admiterea-2020/

 

De asemenea, ai putea dori...