Inaugurarea Muzeului de Arte Vizuale a Facultății Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun.Chișinău

În incinta Facultății Arte Plastice și Design a UPS “Ion Creangă”  a avut loc inaugurarea Muzeului de Arte Vizuale a Facultății în care sunt prezente lucrări de licență, de master, dar și de curs ale studenților facultății, realizate sub măiestrita îndrumare a profesorilor – membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, maeștri în artă, personalități artistice notorii a țării. Muzeul a fost inaugurat grație efortului depus de un grup de masteranzi ai specialității Management în artă și administrației facultății.

Lucrările expuse în Muzeul de  Arte  vizuale a facultății  și în galeria de artă   Univer Art denotă o înaltă măiestrie și o deosebită ținută artistică. Varietatea genurilor, materialelor și tehnicilor de lucru, în care sunt realizate aceste lucrări de artă, vorbesc despre o pregătire profesională temeinică și multi-aspectuală a profesorilor și studenților acestei facultăți. Colecțiile de lucrări din cadrul muzeului sunt o sursă de inspirație și exemplu de realizare plastică pentru studenții facultății. În același timp, ușile muzeului sunt larg deschise pentru elevii din licee din republică, abiturienți, studenții altor facultăți, oaspeți și publicul larg – iubitor de artă.

 

De asemenea, ai putea dori...