În atenția studenților

În atenția studenților restabiliți la studii în baza atestatului școlii medii de cultură generală.
Categoria respectivă de studenți în mod obligatoriu, până la terminarea studiilor, trebuie să susțină examenele de bacalaureat în regim extern (prin intermediul Ministerului Educației).
Dacă în anul terminării studiilor studentul nu va avea diploma de bacalaureat, el nu va fi admis la examenul de licență și nu va putea absolvi universitatea.
Pentru informații suplimentare se poate de adresat la Departamentul Managementul Procesului de Instruire (blocul 2, biroul 15, tel. 022-35-83-02, Stelian Culea) sau la metodiștii pentru frecvență redusă (blocul 2, biroul 29, Arteni Elena, Țăruș Zinaida).

De asemenea, ai putea dori...