În atenția studenților ciclul II, masterat, Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială!

Procesul de instruire începe din data de 14.09.2020 și se va organiza on-line.

Orele se vor realiza după cum urmează:

Anul I

 1. Activitatea psiho-educațională de consiliere și psihoterapie a psihologului practic, rom în zilele de luni, marți, miercuri  ()
 2. Activitatea psiho-educațională de consiliere și psihoterapie a psihologului practic, rus în zilele de luni, marți, miercuri ()
 3. Psihodiagnostic și intervenții psihologice în diferite tipuri de organizații în zilele de luni, marți, miercuri()
 4. Logopedie rom,în zilele de joi, vineri, sîmbătă ()
 5. Logopedie rus, în zilele de joi, vineri, sîmbătă ()
 6. Educația integrată și terapia persoanelor cu CES în zilele de joi, vineri, sîmbătă ()
 7. Politici sociale de susținere a familiei și copilului în zilele de joi, vineri, sîmbătă ()
 8. Servicii sociale în domeniul sănătății populației în zilele de joi, vineri, sîmbătă ()

Anul II

 1. Activitatea psiho-educațională de consiliere și psihoterapie a psihologului practic, rom în zilele de marți, miercuri, joi ()
 2. Activitatea psiho-educațională de consiliere și psihoterapie a psihologului practic, rus în zilele de marți, miercuri, vineri ()
 3. Psihodiagnostic și intervenții psihologice în diferite tipuri de organizații în zilele de marți, miercuri, joi ()
 4. Logopedie rom, în zilele de joi, vineri, sîmbătă ()
 5. Logopedie rus,în zilele de miercuri, joi, vineri, sîmbătă ()
 6. Politici sociale de susținere a familiei și copilului în zilele de joi, vineri, sîmbătă ()
 7. Servicii sociale în domeniul sănătății populației în zilele de joi, vineri, sîmbătă ()

Accesul la orele on line se realizează prin ORARUL ONLINE, plasat pe pagina oficială a Universității, www.upsc.md.

De asemenea, ai putea dori...